Kantlimmade balkar för produktion vid sågverk

I en rapport som 2004 överlämnades till regeringen fastslås att om 10 - 15 år eftersträvas att andelen nyproducerade lägenheter med trästomme skall utgöra minst 30 %. Detta gör att marknaden för bärande stomelement i trä kommer att öka de närmaste åren under förutsättning att målet uppfylls. Vid konstruktion av byggnader med medellånga spännvidder krävs ofta balkhöjder som överskrider de mått som normalt kan sågas fram i en enda massiv bit. Ofta väljs istället balkar av limträ, LVL eller I-balk. Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna att tillverka en konkurrenskraftig balk av de produkter som kommer ur produktionen vid sågverket.

Genom att limma samman två eller flera fingerskarvade lameller kant mot kant går det att få fram en tillräckligt hög balk för att klara kraven. Dessa balkar kan tillverkas i produktionen vid sågverket och utgöra ett enklare men fullt konkurrenskraftigt alternativ till de mera förädlade produkterna.

Balkarna som här kallas kantlimmade är tänkta att framställas av två eller tre lameller av K24 alternativt K30 kvalitet som limmas samman med ett lim som är godkänt att använda i bärande konstruktioner. Limningen utgör en betydelsefull del i produktionen där det ställs krav på ett fullgott limningsresultat för att säkerställa hög kvalitet på balkarna.

För tillverkning av kantlimmade balkar finns i dagsläget inte någon tillämpbar standard eller kravspecifikation motsvarande de krav som finns vid tillverkning av exempelvis limträ. Detta kan vara en nackdel eftersom det gör det svårare att konkurrera med befintliga alternativ vars tillverkning är strikt reglerad för att uppnå hög och jämn kvalitet på produkten.

Kantlimmade balkar är tänkta att användas i bärande konstruktioner som bjälklag, takstolar, bärlinor m.m. De bör finnas i längder upp till 12 m och balkhöjder upp till 500 mm för att möta konkurrenternas produkter. Den spännvidd som en kantlimmad balk i K30 kvalitet klarar är jämförbar med konkurrenterna, men det går inte att direkt ersätta en dimensionerad balk i en konstruktion med en kantlimmad balk i samma dimension, nya dimensioneringsberäkningar är nödvändiga.

Kraven på det virke som skall användas till lameller i balken bör ställas höga både vad gäller lämplig fuktkvot och att deformationerna skall vara små. Eftersom det är stora dimensioner ger ett litet formfel stort utslag på balkens längd. Genom att välja lämplig fuktkvot hos virket då detta limmas samman minskas fuktrörelserna då balken sitter på plats.

För att uppnå en dimensionsstabil produkt är det betydelsefullt hur lamellerna orienteras vid sammanlimningen av balken. Genom att orientera lamellernas årsringsmönster på lämpligt sätt kan balken göras mera formstabil och rörelserna vid förändring av fuktkvot motverkar varandra.

En prisjämförelse med huvudkonkurrenterna visade att kantlimmade balkar har goda möjligheter att konkurrera med limträ, LVL och I-balkar.

Balkar tillverkades samt lagrades i ett klimat som motsvarar det där de är tänkta att användas. På dessa balkar utfördes deformationsmätningar vilka visade att vid val av lämplig råvara vid tillverkningen samt lämplig orientering av lamellerna vid limningen blir deformationerna försumbara.

Det tillverkades även balkar för provning av mekaniska egenskaper hos SP i Borås. Provningen hos SP av dessa balkar tyder på att kantlimmade balkar kan få egenskaper som är väl jämförbara med konkurrenternas men till ett lägre pris. 

  • Agne Ivarsson
  • Luleå tekniska universitet, Institutionen för LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknik
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan