Konceptuell arbetsmodell för miljöanpassad produktutveckling inom trämanufaktur

Som en följd av en ökad miljömedvetenhet i samhället och ett initiativ för att utveckla miljövänligare möbler, så syftar det här examensarbetet till att ta fram en arbetsmodell för miljöanpassad produktutveckling för möbelindustriföretaget EFG. För det resultat som presenteras i och med denna rapport, så har arbetet bedrivits i ett nära samarbete mellan EFG och Linköpings tekniska högskola, liksom att utvecklingsarbetet har utförts vid EFG:s huvudkontor och produktionsenhet i Tranås.

Den arbetsmodell som har utvecklats för att bedriva miljöanpassad produktutveckling utgår utifrån två etablerade arbetsmodeller men har genom en utvecklingsprocess anpassats för att tillgodose företagets behov och rutiner för produktutveckling. Arbetsmodellen beskrivs till sitt utförande av ett steg-försteg- verktyg som kompletteras med verktyg enligt:

 • Checklistor
 • kostrategihjulet
 • Materialmatris
 • Processträd

Arbetsmodellen som kompletterats av verktygen ovan, förväntas tillsammans med steg-för-stegverktyget att utgöra det underlag som syftar till att bedriva miljöanpassad produktutveckling vid EFG. Den har således anpassats för att tillgodose företagets förväntningar och som genom hela utvecklingsperioden främst har utgått från tre kriterier. Kriterierna för arbetsmodellen råder:

 • Tidseffektiv
 • Högt resursutnyttjande
 • God miljöanpassning

Arbetet förväntas således att bedrivas enligt integrerad produktutveckling och sker parallellt med de aktiviteter som bedrivs enligt företagets nuvarande rutiner för produktutveckling. Genomloppstiden för projektet förväntas vara relativt kort, liksom utnyttjandegraden av företagets resurser för kompetens och produktionsteknik. I relation till det beslut och de resurser som avsatts för att ligga till grund för en miljöanpassning, så skall resultatet slutligen generera en god miljöanpassning av produkten.

Målgruppen för rapporten är främst de personer som koordinerar i miljö- och produktutvecklingsarbete, men för utvalda delar liksom de verktyg som presenteras, så avser dessa att användas för personer som är involverade i miljöanpassad produktutveckling. Arbetsmodellen presenteras slutligen i rapporten i form av en plansch där arbetet illustreras för en överskådlig förståelse till arbetsmetodiken och tillämpningen av verktygen. Planschen kan således vara lämplig att tillhandahållas för samtliga personer som involveras i arbetet.

 • Jonas Hedin
 • Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 • Originalspråk: Sv

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan