Kvalitetsbrister i timmerhanteringen på ett sågverk

Detta examensarbete är genomfört på Jämtlamell AB, ett sågverk beläget i Stugun, och behandlar vissa kvalitetsbrister i timmerhanteringen. Den största delen av arbetet har behandlat barkavdragen där det undersökts hur dessa påverkar timmersorteringen. Vid undersökningen framkom det att barkavdragen var för höga vilket ledde till att medelvärdet för inmätningsdiametern var högt inom samtliga timmerklasser. Följden av detta var att en stor andel av stockarna sorterades till felaktiga timmerklasser.

Timret sorterades i genomsnitt enligt följande: 

  Under timmerklassen Inom timmerklassen Över timmerklassen
Furu 4,52 % 66,04 % 29,44 %
Gran 6,38 % 75,53 % 18,08 %


Barkavdragens storlek för furustockarna ändrades och efter denna förändring sorterades furustockarna i genomsnitt enligt följande: 

  Under timmerklassen Inom timmerklassen Över timmerklassen
Furu 21,17 % 75, 48 % 3,36 %


De nya barkavdragen innebar en förbättring av andelen rättsorterade stockar med ca 9 %. Det är dock sannolikt att barkavdragens storlek går att förbättra ytterligare eftersom en relativt hög andel timmer sorterades till en för låg timmerklass vilket kan innebära att de nya barkavdragen blev för låga. Vidare innebar förändringen av barkavdragen även att standardavvikelsen för diameterfördelningarna i genomsnitt minskade med 0,2 mm. Denna sänkning innebär att materialkostnaderna kan minskas med 136 800 kr/år.

Undersökningen har även visat att det förekommer fall då timret som ska sågas tas från fel timmervälta och därmed fel timmerklass. Detta innebär att timret sönderdelas med fel postning vilket får utbytesförluster som följd. För att förhindra detta problem har en ny layout för timmerplanen föreslagits. 

  • Joakim Wänstedt
  • Luleå tekniska universitet, Institutionen för LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknologi
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan