Mätning av årsringsbredd med laser

Visuella kännetecken på trä kan användas för att försäkra sig om dess kvalitet, till exempel träets hållfasthet och styvhet. Medelantalet årsringar i brädan och märgens position är två av dessa parametrar. Målsättningen i arbetet har varit att undersöka om det är möjligt att använda mätning med laserpunkter för att detektera årsringarnas bredd. Idag används en sådan utrustning med tre laserpunkter i industrin för att mäta fibervinkeln i plankor vid tvärtransport. I data som innehåller information om fibervinkeln kan man se ett tydligt brus, som inte är relaterat till fibervinkeln. Detta arbete bygger på hypotesen att bruset innehåller information om årsringars bredd och storlek.

För att mäta upp fibervinkeln har en teknik som baserat sig på trakeideffekten använts. Trakeideffekten är benämningen på det fenomen som uppstår när en träyta belyses med en laserpunkt eller en laserlinje, ljusets sprids då bättre längs fiberriktningen än tvärs fiberriktningen. Eftersom ljuset sprids i träfibrernas längdriktning blir en laserpunkt elliptisk och ellipsens långa axel sammanfaller med träets fiberriktning. I värdena som man får fram vid mätningar med laserpunkten mot en träyta, finns information om laserpunktens excentricitet och fibervinkelvärden. I denna undersökning har dessa värden ritats upp i grafer och jämförts med träbitarnas ytor. De viktigaste resultaten är: 

  • Excentricitetskurvans utformning beror till stor del på brädans ytstruktur, en ohyvlad yta ger betydligt färre och högre toppar i excentricitet jämfört med om ytan är hyvlad.
  • De provbitar som har breda, mörka och tydliga årsringar, visar att årsringsmönstret kan stämma bra med fibervinkel- och excentricitetskurvorna. Dock observerades detta samband inte på alla sådana årsringar.
  • Toppar i fibervinkel- och excentricitetskurvorna har räknats och jämförts med antalet årsringar. Provbitar med breda årsringar har färre toppar än de med smala årsringar, men antalet toppar har inte en klar koppling till antalet årsringar. 

En undersökning om densitets mätning med trakeideffekten har också utförts, detta för att undersöka om träets densitet hade något samband med laserpunktens area och excentricitet, resultatet av den undersökningen är: 

  • Det finns inget tydligt samband mellan densitet och area hos laserpunkten, eller mellan densitet och excentricitet. 

Resultaten är inte entydiga och det visar på att det kan finnas samband som inte har klargjorts i detta arbete. Fler undersökningar måste göras innan det går att säga om denna metod går att använda sig av för att detektera årsringars bredd och storlek. 

  • Margareta Festin
  • Luleå tekniska universitet, Institutionen för LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknologi
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan