Problemanalys i limlinje med Contipress

Projektets mål har varit att finna orsaker till delaminering av lamellimmade komponenter vid Stora Enso komponentfabrik i Ljusne. Detta resulterade i en analys av de faktorer, både material- och tillverkningsmässiga, som kunde bidra till en försämrad limfogskvalité. Analysen baserades på standard SS-EN 13307 ”Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses”.

En av de gällande faktorerna som analyserades var presstrycket vid limning.
För att kunna bestämma presstrycket vid tillverkning av limmande komponenter så konstruerades och tillverkades en mätutrustning.

Mätningar visade att limfogstrycket under pressförloppet låg under föreskrivna gränsvärden. Medelpresstrycket från beräknades till 0,325 N/mm2 och enligt standard skall presstrycket vara 0,6-0,8 N/mm2.

Mätresultaten resulterade i att en tekniker från den tyska maskintillverkaren justerade pressen och bytte vissa hydraulikkomponenter. Presstrycksmätningar efter pressjusteringen visade att presstrycket ökat till 0,69N/mm2.

Kvalitets förbättringar hos limfogen kunde sedan bekräftas med hjälp av delamineringsprover tagna före och efter justering av presstrycket. Delamineringsproverna utfördes enligt EN 391. 

  • Styrbjörn Johansson
  • Luleå tekniska universitet, LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknologi
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan