Tillverkning av svenska kontorsmöbler

- metoder för att skapa ett rationellare flöde

AB Edsbyverken planerar för en ökad produktion de närmaste åren, men de tror sig veta att flaskhalsen för täcklackerade produkter befinner sig i lackeringsavdelningen och då framförallt i den stora lackeringslinan. De har önskemål om en övergripande översyn av avdelningen. Den övergripande översynen har som mål att detektera och reducera/eliminera onödigt arbete genom olika åtgärder.

Arbetet inleddes med en nulägesanalys för att få reda på brister som behöver åtgärdas. Efter det valdes flera olika delmål som undersöks var och ett, därför är genomförandekapitlet i rapporten skriven i flera delprojekt som var och en diskuteras i sina egna kapitel. I slutet av rapporten presenteras en sammanställd diskussion med förslag på fortsatt arbete. 

De olika delmålen är: 

  • ORDERDOKUMENTATION

  • GENOMLOPPSTIDSMÄTNINGAR

  • UPPSTÄLLNINGSPLATSER OCH TRANSPORTVÄGAR

  • KV ALITETSSÄKRING

  • LACKERINGSLINANS TIDFÖRDELNING 

Resultaten visar att de många bristerna beror på sviktande rutiner och en ovilja hos de anställda att ta upp brister som de upptäcker. De åtgärder som har genomförts är av en i princip kostnadsfri natur. Samtliga genomförda åtgärder har lett till ett rationellare flöde genom lackeringsavdelningen men flera föreslagna åtgärder har ej genomförts. De föreslagna åtgärderna som ej genomfördes är ändå de viktigaste för att Edsbyverken skall kunna producera mera detaljer i sin påstådda flaskhals, men i själva verket är en kapacitetsbrist beroende på bristande arbetsrutiner och olyckligt valda råmaterial. Förslagen visar att det finns potential att öka produktionen uppåt tvåhundra procent utan att öka den tillgängliga tiden.

Då de genomförda förändringarna ej var kostnadskrävande tog författaren i samråd med Edsbyverken beslutet att det var viktigare att genomföra flera förändringar istället för färre men mer analyserade och djupgående. 

  • Jonas Kronoström
  • Luleå tekniska universitet, Institutionen för LTU Skellefteå, Avdelningen för Träteknologi
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan