Utveckling av ljuddörr

- ökad kunskap, en förutsättning för lönsam och effektiv produktutveckling

Dooria är en av de ledande dörrtillverkarna i Norden. I fabriken i Vännäs tillverkas ett stort sortiment av innerdörrar för alla behov. Allt från dörrar med hårda säkerhetskrav gällande brand, ljud och inbrott till designdörrar för alla miljöer. Att ständigt förnya företagets utbud och skapa nya och bättre produkter är en överlevnadsfråga samtidigt som det är krävande och riskfyllt.

Examensarbetet var inriktat på att ta fram nya kostnads- och produktionseffektiva konstruktioner för ljuddörrar. En viktig aspekt med projektet var att tillhandahålla kunskap om ljud, ljudisolering och produktutveckling som Dooria Vännäs kan ha nytta av i framtida produktutvecklingsprojekt.

Under hela examensarbetets gång har information införskaffats från litteraturstudier, Internet och sakkunniga inom ljud. En grundlig analys över tidigare ljudprovningar, beräkningar för olika materials ljudreduktion samt framtagning av ljudintensitetskartor låg till grund för kunskapsinsamlandet.

Ljudintensitetskartorna som togs fram visade att problemen finns framförallt i dörrbladens nedre kant och i viss mån längs kanterna. Orsaken till det är med största sannolikhet tätningen mellan tröskel/karmar och dörrblad. Ljudintensitetskartorna, information från sakkunniga och överslagsberäkningar tyder på att det är en fördel om andelen ramträ minskas.

Efter en omfattande idégenerering togs flera konceptförslag fram. Dessa presenterades för alla inom projektgruppen på Dooria Vännäs för att få råd och tips för vilka konstruktioner som man skulle välja. Efter beslutet om vilka koncept som var de bästa påbörjades vidareutveckling av förslagen och detaljkonstruktionerna. Dörrbladen tillverkades på Dooria Vännäs och testades till sist på Statens Provningsanstalt i Borås.

Resultatet från ljudprovningarna visade precis som befarat att ramträet är en svag del i dörrbladet. Genom att minska andelen ramträ kunde reduktionstalet förbättras. Ingen av konstruktionerna klarade av ljudkravet, men provningarna visade ändå att det går att få fram en billigare och enklare konstruktion än vad Dooria Vännäs har i dagsläget. Tre av dörrbladen var mycket nära att klara av ljudkravet och rekommendationen blir därför att fortsätta att utveckla konstruktionerna. En extra list på gångjärnssidan lyfte bara medelvärdet med 0,4dB, så ett lämpligt första steg är att hitta bättre tätningslister.

Vad som blev uppenbart under projektets gång var att Dooria Vännäs måste arbeta mer systematiskt och målmedvetet när de bedriver produktutveckling. För att underlätta framtida projekt togs en modell fram för hur utvecklingsarbetet gällande ljuddörrar bör se ut med hänsyn till att produktutvecklingen ska bli mer effektiv och lönsam.

Dooria koncernen består av fem produktionsenheter, för att bli mer lönsamt bör samarbetet mellan de olika fabrikerna förbättras avsevärt. Utvecklingsarbetet måste bedrivas gemensamt för att dra ner på kostnaderna samt dra nytta av att Dooria är ett stort företag. En gemensam databas skulle möjliggöra att kunskaper och erfarenheter kunde utnyttjas av alla fem fabrikerna. 

  • Liisa Palomaa
  • Luleå tekniska universitet,  Institutionen för LTU Skellefteå
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan