Combining X-ray and 3D scanning of logs

In Scandinavia, sawlogs are typically sorted upon arrival at the sawmill. Presorting of sawlogs according to dimension, e.g., using an optical three-dimensional (3D) scanner, is used to make the sawing process more efficient. However, since wood is a biological material with large variability, there will be large differences in the quality of wood sawn from different logs of similar size. For some dimensions of sawn goods, wood quality is very important and low grade products will be difficult to sell, while for other dimensions, grade is less important. This means that if the quality of the sawn goods may be predicted before actual sawing takes place, the production of off-grade products, i.e., products not meeting customer demands, may be reduced.

Some quality information may be obtained using the outer shape information from a 3D scanner and more detailed information on the internal quality of the log can be obtained using an X-ray log scanner. Today, the use of X-ray log scanners is becoming increasingly common and most sawmills installing an X-ray scanner already have a 3D scanner present.

This raises the question of possible benefits from combining the X-ray and 3D scanning techniques. In this thesis, a method has been developed where the log shape measured by the 3D scanner is utilized to estimate the X-ray path lengths through the wood. This allows the calculation of green density profiles of the log, which may in turn be used to calculate quality variables such as heartwood content and heartwood density. The hypothesis of this project has been that the precision in these variables will be improved by the 3D path length compensation of the X-ray data.

The method has been tested on Scots pine (Pinus sylvestris L.) sawlogs, using both simulated and industrial log scanner data. Scanners with one and two X-ray directions have been used. The most important conclusions from the project are that: 

  • Heartwood diameter predictions are significantly improved by the combination of 3D and X-ray data. 
  • Dry and green heartwood densities can be calculated with improved precision relative to scanning using X-ray only.
  • The method was found suitable for application with both one- and two-directional X-ray scanners.
    • For a sawmill already using both 3D and X-ray scanners, there is a large improvement potential available using existing equipment. For sawmills thinking about investing in an X-ray scanner, the possibility of connecting it to the 3D scanner should make the rate of return of the equipment higher and encourage more sawmills to make this investment. 

 

  • Johan Skog
  • Luleå University of Technology, Skellefteå Division of Wood Science and Technology
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan