Properties of Solid Wood

Responses to Drying and Heat Treatment

The hygro-thermal processes that wood is exposed to during drying and heat treatment lead to different reactions or responses in the wood material. The objective of this thesis has been to study the impact of different drying and heat-treatment strategies on various responses, such as strength, sorption/desorption behaviour, dimensional stability and colour changes.

A decrease of shear strength along grain direction was found for high-temperature dried pine that was dried at temperatures exceeding 100°C, compared to boards dried at lower temperatures. No unambiguous decrease of surface hardness, cleavage strength or toughness was found for clear wood samples when high-temperature dried material was compared to material dried at lower temperatures.

A decrease of hygroscopicity for wood exposed to increased temperatures was found. The higher the temperature, the greater was the decrease in equilibrium moisture content, EMC. The desorption isotherm of dried pine wood compared to initial desorption isotherm for fresh, green wood also showed lower EMC.

Noticeable colour-change responses to heat treatment were found when different wood constituents such as pine and spruce sap and extractives from pine heartwood were heat- treated separately. Colour changes increased with time and temperature. An accelerated colour change was found for pine sap and extractives at temperatures exceeding 70°C.

Studies of material properties such as extractive content and its influence on diffusivity show that density has greater influence than extractive content on diffusivity in pine and spruce. Pine shoved lower diffusivity than spruce, but when extractives were removed from pine heartwood, no difference was found in diffusivity compared to pine sapwood or spruce heartwood in a comparison of average levels between unpaired groups.

The relation between diffusion coefficients in tangential, radial and axial direction in solid pine sapwood were found to be 1:1.8:7 respectively.

Phenomena within the area of process dynamics were also studied. Calculations of thick- ness of a thin, dry outer shell formed in pine sapwood boards early in the capillary phase of drying were done based on temperature and mass flux measurements. Comparison with dry shell thickness analysed in a computer tomography scanner showed fairly good agreement.

  • Margot Sehlstedt-Persson
  • Luleå University of Technology, Department of Skellefteå Campus, Division of Wood Science and Technology
  • Originalspråk: En

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan