Affärsmodeller för industriellt byggande i trä

Syftet med denna artikel är att identifiera och analysera olika affärsmodeller för industriellt byggande av flervåningshus med trä som bärande konstruktionsmaterial. Studien har resulterat i att tre typer av affärsmodeller inom det industriella träbyggandet har identifierats; Systemleverantörens, Delsystemsleverantörens och Komponentleverantörens. De tre affärsmodellerna har namngivits utifrån den typ avåtaganden företagen tar i ett byggprojekts värdekedja.

Arbetet visar att affärsmodellens sammansättning är avgörande för vilkenroll man kan ta i ett byggprojekt, samt vilken/vilka kunder man bör rikta sig till med sitt erbjudande. Samtliga undersökta industriella träbyggare måste sälja in sina erbjudanden till byggherrarna (beställarna) på grund av att den traditionella byggprocessen ännu inte är anpassad för det industriella sättet att bygga. Trots detta finns det för olika leverantörsroller olika kunder som är mer lämpliga utifrån den typ av erbjudande som en viss leverantörsroll medför. Systemleverantören bör vända sig direkt till en byggherre, delsystemsleverantören till en totalentreprenör och komponentleverantören kan vända sig till alla de aktörer i ett byggprojekt som kan vidareförädla dennes produkter.

  • Anna Collin, Johan Eckerby, Staffan Brege
  • Originalspråk: Sv
  • Vinnova Rapport 2009

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan