Bygghandelns struktur och krav på leverantörer

Tendenserna inom svensk byggvaruhandel speglar den generella, internationella utvecklingen inom grossist- och detaljistsektorn. Byggkedjorna blir allt mer konsoliderade, ökar graden av centralisering inom sina koncerner och internationella kedjor möter varandra på sina hemmamarknader. Så ser det även ut på den svenska marknaden för byggvaror. Detta innebär en situation för leverantörer av sågade trävaror och trämanufakturerprodukter att de har att göra med färre och mäktigare kunder som kräver mer och mer av sina leverantörer – både vad gäller priser och produktutveckling. Anpassning av sortimenten till ett växande GDS-segment är ett sådant exempel (Gör Det Själv). I denna artikel beskrivs och analyseras strukturen på svensk byggvaruhandel, hur deras inköpsbeteende har utvecklats och vilka krav som ställs på leverantörerna. Slutsatsen är att svenska sågverk och företag inom trämanufaktur står inför stora utmaningar.

  • Daniel Nordigården, Jakob Rehme
  • Linköpings universitet
  • Originalspråk: Sv
  • Vinnova Rapport 2009

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan