Outsourcing inom den svenska trämanufakturbranschen

– en analys av drivkrafter

Svensk trämanufakturindustri, som vidareförädlar efter sågverkens primärproduktion, har av tradition tillverkat även komponenter och halvfabrikat internt. I dagsläget börjar outsourcing, d v s när verksamheter förflyttas från intern kontroll till externa leverantörer, bli allt mera i fokus och de första stegen mot ökad outsourcing har även tagits. I denna artikel analyseras ett antal drivkrafter till outsourcing. De viktigaste är (1) kostnadsreduktion – endera mera generellt eller för att frigöra resurser för marknadssatsningar, (2) satsningar på företagens kärnverksamhet, (3) kapacitetsrestriktioner och (4) ovilja att investera i komponenttillverkning. Resultaten bygger på fallstudier av de två största svenska golv-, dörr- och fönstertillverkarna per delbransch.

  • Daniel Nordigården, Staffen Brege, Dan Andersson, Jakob Rehme
  • Linköpings universitet
  • Originalspråk: Sv
  • Vinnova Rapport 2009

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan