Trä 50

– Ett strategiskt nätverk för IKEA

Trä 50-gruppen är ett strategiskt nätverk av vid en och samma tidpunkt ca åtta möbelföretag, där över tiden några företag har tillkommit och några har lämnat. Den gemensamma nämnaren för de ingående företagen är att de till största delen är leverantörer av ”platta paket” (planmöbler) till Ikea. Ikea var formellt inte en deltagare i Trä 50, men fanns med i de olika projekten och vid olika möten och Ikeas ande svävade hela tiden över Trä 50s arbete.

Trä 50 uppfattades av olika deltagare som en framgång och det finns också en del hårda fakta som underbygger denna ståndpunkt. Vi skulle vilja peka på följande faktorer som avgörande för Trä 50s goda resultat: 1/ Drivet av leverantörerna själva och med starkt stöd från den största kunden, Ikea, 2/ Strategiskt väldigt viktigt samarbete för de enskilda leverantörerna och med en hög grad av engagemang, 3/ En mycket kompetent projektkoordinator och en stabil administrativ organisation (som ett nav i organisationen), 4/ Mycket kompetenta leverantörer när var och en betraktas enskilt, 5/ Flexibilitet i definitioner av olika projekt och ett genomförande som inbegriper samtliga deltagare, 6/ Starka personliga bindningar mellan VDarna.

  • Karolina Elmhester, Staffan Brege
  • Linköpings universitet
  • Originalspråk: Sv
  • Vinnova Rapport 2009

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan