3D dimensioneringsverktyg för träkonstruktioner

Bakgrund

Träbyggandet i Sverige ökar och en stor informationsinsats mot yrkesverksamma grupper har genomförts via Nationella Träbyggnadsstrategin. Den kunskap som finns upparbetad har kommunicerats till arkitekter och konstruktörer främst via handböcker. I en valsituation då stommaterial skall beslutas spelar flera faktorer in, varav möjligheten att enkelt och tillförlitligt dimensionera byggnadselement är en av de viktigare. Idag är datorverktyg för dimensionering av träkonstruktioner baserade på 2D-strukturer, vilket gör det svårt att åstadkomma en optimering av hela byggnaden. Eftersträvansvärt är också att kunna koppla samman projekteringsprocessen med dimensioneringen. Att projektering och dimensionering skall ske i 3 dimensioner är inte bara en effekt av en tydlighet i processen utan främst ett kvalitetssäkringsverktyg. Projektering i 3D för stålkonstruktioner har genomförts med noll fel vilket är mycket ovanligt i byggbranschen.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla ett tredimensionellt dimensioneringsverktyg för träkonstruktioner som skall stärka trämaterialets position som ett reellt alternativt material inom byggandet. Projektet genomförs i samverkan mellan universitet, IT-konsult och industri.

  • Helena Johnsson
  • TräCentrum Norr, Luleå tekniska universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan