Bärförmåga för treskikts korslimmad träskiva vid brand

Inom projektet har två brandprov gjorts av fullstora bärande väggelement. Samtliga bärande delar är av flerskiktslimmade skivor. Brandprovningarna har gjorts för att verifiera enskilda och sammansatta byggdelars bärförmåga vid brand och tjäna som underlag för kommande förbättrade beräkningsmetoder.

Projektet har genererat konkreta resultat gällande bärförmåga vid fullt utvecklad brand. Följande resultat har framkommit av provningarna:

Väggtyp I, med bärande treskikts flerskiktlimmade skiva, KL82 (Martinsons Group AB). Den korslimmade skivan var mot brandsidan skyddad av ett lag 15 mm tjock gipsskiva (Knauf Danogips DB15F1). Komplett vägg provades under 60,5 minuter då brott uppstod. Last på vägg motsvarade ungefär den last som uppkommer vid ett fyravåningshus. All last togs upp av den korslimmade skivan.

Väggtyp II, med bärande flerskiktlimmad skiva, KL82 (Martinsons Group AB).
Den korslimmade skivan var mot brandsidan skyddad av ett lag 13 mm tjock gipsskiva (Knauf Danogips DFH-1). Även i detta fall var enbart skivan KL82 bärande. Provningen pågick i totalt 41,9 minuter då brott inträffade. Brandprovningen visar att konstruktionen klarar vid brand en linjelast på ca 52 kN per meter under minst 40 minuter.

Vid jämförelse mellan testresultat och teoretiska beräkningar enligt EN 1995 framgår det att:
- Angivna värden för skyddskoefficienterna k2,k3 för skivbeklädnader i EN 1995 kan i detta fall betraktas som valda konservativt.
-  Bärförmågan för resttvärsnitten överstiger klart den bärförmåga som erhålls vid teoretisk beräkning. 

  • Anders Gustafsson
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan