Barkmätning baserat på trakeideffekt

Det finns idag mätramar för sågtimmer som kan mäta barkförekomst och barktjocklek på tall- och granstockar. Denna nya teknik kräver dock kunskap och riktlinjer för att användas på rätt sätt och för att ge korrekta mätresultat. Snö riskerar att mätas in som ved medan smuts ofta detekteras som bark därför måste operatören vara uppmärksam då det råder problematiska förhållanden och övergå till manuell barkbedömning eller kompensera genom alternativa inställningar i mätramen. Rengöring av optik och lasrar i mätramen är också viktigt då mätresultaten påverkas snabbt av damm och smuts.

 

Riskerar att mätas som

Inverkan på automatiska diametermåttet

Snö

Ved

Överskattas

Blånad

Bark

Underskattas

Smuts

Bark

Underskattas

Tabell 1. Ytkontamineringens inverkan på automatiskt mätt medeldiameter. 

I detta projekt har även en provkropp utvecklats som kan användas för att testa och verifiera att funktionerna för att mäta barkförekomst och barktjocklek fungerar som de ska samt för att kalibrera systemets diametermått på och under bark. Basen är ett kompositrör som har liknande ljusspridning som fuktig splintved och med remsor av gummiduk för att efterlikna bark. De provkroppsprototyper som har tillverkats har dock visat sig ha för stor ljusspridning i kompositröret och för låg reflektion från gummit och behöver vidareutvecklas av mätramsleverantörerna för att vara användbara.

När mängden barkavskav är för liten och mätramen inte kan leverera ett bra mätvärde för barktjockleken så måste barkavdraget antingen bedömas manuellt eller beräknas på annat sätt. Här har vi simulerat ett antal olika metoder för att beräkna barkavdraget med hjälp av stockens yttre form och det som verkar fungera bäst för tall är en av de enklaste, där man bedömer stocktypen ifrån avsmalningsmått och ansätter Zaccos funktioner för övergångsbark för rotstockar och glansbark för mellan- och toppstockar tillsammans med barkandelen från mätramen. Använder man sig av denna typ av barkmodeller kan man också slopa det banstopp man har idag när mängden barkavskav är för låg, och köra helautomatiskt. 

  • Jan Nyström, Olle Hagman
  • TräCentrum Norr, Luleå tekniska universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan