CT-Pro

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla nya produktionsstrategier för sågverksindustrin, baserade på information från snabb datortomografering (CT-skanning) av sågtimmer.

Projektet har gått mycket bra och ledde till ett stort industriellt genombrott i och med att världens första höghastighetstomograf, MiCROTEC CT.Log, lanserades i september 2012. Jobbet med algoritmutveckling prioriterades i enlighet med kartläggningen av industrins behov. Algoritmer för de högst prioriterade stockegenskaperna har tagits fram, nämligen detektion av kvistar, röta, kådlåpor, kärnved, sprickor och diameter under bark. Av de ovan nämnda egenskaperna visade sig rötan vara svårast. Grav röta går bra att finna, men begynnande rötangrepp visade sig vara svåra att skilja från normala variationer i trästrukturen.

Inom arbetet med produktionsstrategier konstaterades att den största potentialen ligger i att använda tomografen för att optimera inläggningen i sågen. För såväl kvalitetssortering enligt Nordiskt trä som visuell hållfasthetssortering enligt INSTA 142 har en värdeökning på omkring 13% på sågad vara kunnat påvisas genom att optimera rundvridningen i första sågen. Om rundvridaren har ett normalfördelat rotationsfel med standardavvikelse på 5° blir värdeökningen dock bara omkring 6%. 

  • Johan Skog, Olle Hagman
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan