Diagnosverktyg och övervakningssystem för träindustrin

Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk

Projektet har resulterat i: 

 • Ett mobilt diagnosverktyg i form av ett mätsystem med möjlighet att koppla in upp till 1000 (255 moduler* 4 st sensorer) mätsensorer som ger möjlighet till tidskalibrerad datainsamling över långa tidsperioder. Systemet klarar störningar i dataöverföringen utan förlust av mätdata. Systemet är kopplat till en server och Browsern som via utvecklade moduler omvandlar mätdata till information om sågverksprocessen. Browsern ger möjlighet till realtidanalys av trender i processen såväl som fördjupad analys.

 • Ett system för tidsoberoende imatning av stopporsaker som enkelt via två tryck på bildskärmen ger statistik över processen.

 • Ett system för kontinuerlig mätning av blekesytor som är inkopplat till diagnosverktyget. Projektet har samverkat med ett annat TräCentrum Norr projekt: Kontinuerlig uppföljning av felinläggning och dimensionssortering.

 • Fem blivande dataingenjörer har i ett skarpt projekt fått insikt i ett sågverk och dess processer.

 • Data över sågverksprocessen har samlats in för att kunna verifiera en sågverkssimulering som har resulterat en Lic avhandling vid Luleå Tekniska Universitet

 • SP Trätek får tillgång till diagnosverktyget och kan använda det för dels fristående analyser i olika sågverksmiljörer samt som ett komplement till existerande system som Kvalitet On-Line. 

 • Olle Hagman
 • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
 • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan