Fasader i trä för flervåningsbyggnader

Jämförelse mellan material och behandlingsmetoder

Trä har fördelen att det är lätt att bearbeta, enkelt att använda och kan bidra till estetisk utformning av fasaden. Traditionellt har träfasader varit vanliga på byggnader med 1-2 våningar, men idag används träfasader på såväl småhus som flervåningshus. Flervåningshus med träfasader började byggas i början av 2000-talet och därför finns ännu inte så lång erfarenhet av hur träfasader klarar sig på höga hus. Det kommer också nya produkter, trämaterial, färger, skruvar, skivmaterial m.m. på marknaden. Flera material kombineras och sätts samman på nya sätt. Träfasader på högre hus ställer ökade krav på hållbarhet eftersom det är dyrbart att reparera och underhålla på hög höjd. Det medför att det för alla fasadmaterial är viktigt att det blir rätt från början och att materialens livslängd har stor betydelse.

Vad ska man tänka på när man väljer trä till ett flervåningshus? Avsikten med detta arbete var att sammanställa information om trämaterial, träskyddsbehandlingar och ytbehandlingar för trä och att ge en överblick över hur olika material och behandlingar fungerar för att uppnå låga underhållskostnader t.ex. genom långa ommålningsintervall. Hållbarheten påverkas av en mängd faktorer. I och med att trämaterialet ska sitta på fasader högre än två våningar måste även brandskyddet beaktas. Beräkningar har också gjorts av LCC (livscykelkostnader) för olika träfasadalternativ som jämförts med fasader med fibercementskiva, puts och tegel. Underhållsintervall har baserats på erfarenheter, och för vanliga fasadmaterial som använts under lång tid finns det mycket information. En del nya träprodukter har bara funnits på marknaden ett kort tag och långtidsprovningar saknas. Därför är uppskattningarna av LCC mer osäkra för dessa och baseras till stor del på ”verkliga fall” och inte på vetenskapliga artiklar.

Träfasaden är sett ur miljö- och LCC-perspektiv ett bra alternativ för flervåningshus. Genom att installera sprinkler i byggnaden kan man använda träfasad utan begränsningar upp till åtta våningar. Kostnader för sprinkler kan tillkomma, men då ska man också värdera sprinklerns stora fördelar. Med sprinkler höjer man säkerheten för de boende och får därmed på köpet en bättre byggnad. Sverige har nyligen infört krav på sprinkler i nybyggda särskilda vårdboenden. En träfasad har låg investeringskostnad. Ommålning av fasaden är det som kostar i det långa loppet och för att minska LCC erfordras långa underhållsintervall. För att möjliggöra detta krävs att man har en bra grundfärg och toppfärg i tillräckligt tjockt skikt från början. En fördel med den målade träfasaden är att den går att måla om, och då går det att byta kulör. En annan fördel med träfasaden är att den på grund av den låga vikten kan prefabriceras på industriellt tillverkade plana väggelement eller på färdiga husvolymer. Den låga vikten gör den också enkel att montera vid om- och tillbyggnader.

Väljs obehandlat trä med minimalt underhåll är träfasaden ett mycket billigt alternativ, men som utseendemässigt kan variera. Trä kan lämnas obehandlat men kommer då att bli gråaktigt till svart och kan få ojämna färgskiftningar beroende på träslag och läge i fasaden. Färg fäster dåligt på trä som stått omålat och det är därför olämpligt att måla på.

Nya träskyddsmetoder håller på att utvecklas och introduceras för träpanel som ska vara beständig (mot röta) utan kostsamt underhåll och/eller för att klara brandkrav utan sprinkler. Erfarenhet efter många års exponering saknas eftersom det tar lång tid och för flera av de beskrivna materialen och behandlingarna saknas fortfarande referenser med provningsresultat för att verifiera funktionen över tid. Rapporten innehåller hänvisningar till uttalanden om olika produkter från tillverkare, men författarna tar inte ansvar för dessa uttalanden. Kostnaderna för de nya produkterna är i dagsläget relativt höga och med osäkerheten i förbättring av egenskaperna kan det vara svårt att räkna hem LCC. Det kan ändras i framtiden om ökad produktion ger lägre pris och framförallt om verifierad långtidsfunktion ger lägre underhållskostnader. 

  • Karin Sandberg, Anna Pousette, Olov Karlsson, Bror Sundqvist
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan