Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner 

Del 1 - Förstudie

Tekniken med att använda modulsystem för att uppföra flerbostadshus innebär ett nytänkande. Modultänkandet bygger på att färdiga hussektioner – moduler – produceras i fabrik till näst intill komplett färdigställandegrad vad gäller inredning, installationer etc. Storleken på en modul, som kan utgöra ett komplett rum, delar av ett rum eller ibland flera rum, är anpassad för att kunna fraktas med lastbil. På byggarbetsplatsen monteras ett flertal moduler ihop till ett komplett hus.

Även om tekniken med att prefabricera hus ingalunda är ny, den är vanlig inte minst inom småhusbranschen, så är idén om modulkonstruktion för flerfamiljshus relativt ny vilket innebär att tekniken på intet sätt är fullbordad och den är också förknippad med karaktäristiska problem som behöver analyseras för att främja systemets fortsatta utveckling. En framträdande egenskap hos modulkonstruktioner – en egenskap som delas med annan lättbyggnadsteknik – är svårigheten att uppnå tillräcklig ljudisolering i lågfrekvensområdet, såväl för luft- som för stegljud. Sedan standarden för några år sedan ändrades från att ha omfattats av frekvenser ner till 100 Hz till att numera gälla ner till 50 Hz, så har problemet förstärkts. 

  • Fredrik Ljunggren
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan