Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner

Del 2

Produktion av bostäder med träbaserade volymelement är en byggteknik på frammarsch. Trots givna fördelar som bl a reducerade fuktproblem och bättre arbetsmiljö dras fortfarande tekniken med svårighet att uppnå lika bra ljudegenskaper som hus byggda i tyngre material, framförallt vid låga frekvenser. I aktuellt projekt är målsättningen att öka kunskapsnivån inom området och möjliggöra att ljudklass b, om möjligt även klass A, kan garanteras för samtliga våningsplan i ett 4-5-våningshus.

Ett speciellt problem med lätta konstruktioner är att pålitliga beräkningsmodeller för byggnadsakustik saknas. Därför är tekniker och ingenjörer i stora delar hänvisade till experimentella mätningar för utvärdering och produktutveckling. Lägg därtill att variationen i ljudegenskaper mellan nominellt lika enheter är stor och det inses att akustikutveckling är både tids- och kostnadskrävande.

Arbetet i projektet har präglats av omfattande experimentella mätningar, både i laboratorium och i fält, för att med en given konstruktion som utgångspunkt, systematiskt kartlägga hur denna svarar mot olika modifieringar. Utav många testade parametrar, t ex antal skivlager i golv, olika typer av isolering, olika typer av skikt under parkett, olika fria avstånd mellan golv- och taksektion, olika typer av skivinfästning (lim resp. skruv), inverkan av flytande golv och alternativt utförande av upplag, konstaterades att vibrationsisoleringen mellan våningar samt typ av skivlim har en nyckelroll ljudmässigt.

Med korrekt dimensionering av ett effektivt vibrationsisolerande materiel tillsammans med ett elastiskt skivlim i golvkonstruktionen, kunde steg- och luftljudsisoleringen förbättras med 4-5 dB. Förbättringen motsvarar en ljudklass enligt svensk standards klassning av ljud i bostäder.

Lättbyggnadstekniken i allmänhet, och volymbyggandet i synnerhet, besitter en potential mot fortsatt utveckling beträffande ljudegenskaper. För att ytterligare öka konkurrenskraften på en marknad där goda ljudegenskaper prioriteras allt mer behövs forskning/utveckling. Ett stort intresse finns inte minst för egenskaper vid låga frekvenser, både gällande tekniska lösningar och hur den upplevda störningsgraden för denna typ av ljud ser ut i detalj. 

  • Fredrik Ljunggren
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan