Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner

Del 3

Intresset för träbyggnader har ökat på senare år. Lättbyggnadsteknik hat trots givna fördelar fortfarande svårighet med att uppnå lika bra ljudegenskaper som hus byggda i betong, inte minst för låga frekvenser. Rapporterat projekt är en direkt fortsättning på föregående ”Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner, del 2” med målsättning att öka kunskapsnivån inom området och möjliggöra att ljudklass B, om möjligt även klass A, kan garanteras för två behandlade byggnadssystem.

Arbetet i projektet har präglats av omfattande experimentella mätningar, både i laboratorium och i fält.
För volymbyggnadskonceptet har fokus varit på att undersöka hur egenskaperna påverkas då byggandshöjden ökar från fyra till sex våningar.

För det massivträbaserade systemet har aktuella fältmätningar studerats för att därefter i utföra experiment i lab för att undersöka potentialen i olika bjälklagsmodifieringar.

För att på sikt uppnå målet om att kostnadseffektivt kunna garantera ljudklass B, krävs fortsatt utveckling av systemen då variationen, mellan lika projekt, i nuläget är för stor. 

  • Fredrik Ljunggren
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan