Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner 

Del 4, inklusive Ljudisolering AkuLite

Lättbyggnadsteknik – inte minst träbyggnader - har under senare påvisat ett ökat intresse såväl nationellt som internationellt. Akustiskt är byggnadstekniken utmanande då den lättare vikten jämfört med t.ex. betongkonstruktioner gör att vissa (låga) frekvenser har lättare att sprida sig i byggnaden vilket kan resultera i sämre ljudisolering.

Rapporterat projekt är dels 1) en direkt fortsättning på föregående ”Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner, del 3” men utgör även 2) en integrering med det nationella forskningsprojektet AkuLite. LTU, avdelning för Drift, underhåll och akustik, har varit ledande i projektet medan Lindbäcks Bygg, Martinsons och Plusshus har medverkat som industriella TCN-representanter. Därtill har Thyréns deltagit som diskussionspartner (konsult via företagen).

Genom huvudsakligen ett experimentellt arbetssätt, inkluderande omfattande mätserier i fält, har kunskapen ökat kring hur de ingående företagens produkter beter sig vibrationsmässigt och akustiskt. Utvecklingen har lett till att Lindbäcks i dag levererar ett byggsystem som uppfyller ljudklass B med avseende på steg- och luftljudsisolering. För Martinsons del är den aktuella prestandan kartlagd och problemen, som för närvarande hindrar bättre ljudisolering, är delvis identifierade. 

  • Fredrik Ljunggren
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan