Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D- och röntgenteknik

I Sverige sorteras i princip allt sågtimmer till olika klasser, baserat på dimension och trädslag. Kvalitetssortering av sågtimret har också blivit allt vanligare. Vanligtvis baseras kvalitetssorteringen på antingen 3D- eller röntgenteknik. I en tidigare studie har det konstaterats att det bör vara möjligt att förbättra kvalitetssorteringens precision genom att kombinera dessa två mättekniker.

Syftet med detta projekt har varit att utveckla en metod för att kombinera 3D- och röntgendata genom PLS-modellering och genom så kallad gångvägskompensation och att nyttja de kombinerade data för att förhöja precisionen i ett antal viktiga kvalitetssorterings- variabler. Projektet har pågått från 2005 till 2010 och omsatt 5616 kkr.

Genom att kombinera parametrar från 3D och röntgensystemen i en PLS-modell var det möjligt att redan på stocknivå sortera på kvistkvalitet (O/S, V, friskkvist) med en noggrannhet som är jämförbar med automatsortering av sågat virke med en FinScan-utrustning.

Gångvägskompensering av röntgendata med hjälp av yttre form-data från en 3D-mätram visade sig vara en bra metod för att förbättra precisionen i ett flertal kvalitetssorterings- parametrar. Bland resultaten märks kraftigt förbättrad precision i kärnvedsdiameter och kärnvedsdensitet för både furu och gran. För kärnvedsdiameter eliminerade kombinationen av 3D och röntgen omkring halva mätosäkerheten. Predikterbarheten förbättrades från R2 = 0,84 till R2 = 0,94 och medelfelet från RMSE = 17 mm till RMSE = 10,3 mm (9,3 mm exkl. uteliggare). Metoder för detektering av toppbrott och splintfuktkvot har också tagits fram och förstudier har gjorts av nya metoder för att beräkna årsringsbredd, barktjocklek och kvistparametrar.

Delar av de utvecklade algoritmerna har konverterats för industriell online-drift men fortfarande återstår att visa att den tekniska lösningen med sammankoppling av 3D- och röntgenmätramar verkligen fungerar tillförlitligt. Den programvara som behövs för detta är dock i princip färdig och storskalig industriell utvärdering bör kunna utföras under 2011. Förutom industriella verifieringar återstår en del konverteringsarbete. Fokus för kommande arbete inom området bör därför ligga på att tillvarata samtliga resultat från detta projekt.

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en stor potential i att kombinera 3D- och röntgenscanning. Den förbättrade sorteringsprecisionen gör återbetalningstiden för ett röntgensystem kortare och bör uppmuntra fler sågverk att investera i en röntgenmätram. För sågverk som endast är intresserade av sortering baserat på kärnvedsdiameter kan en enriktningsmätram vara ett kostnadseffektivt alternativ 

  • Johan Skog1, Johan Oja, Erik Johansson, Nils Lundgren & Magnus Fredriksson
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan