Förstudie: Värmebehandling av trä

Artikel 1

MOISTURE PROPERTIES OF HEAT-TREATED SCOTS PINE AND NORWAY SPRUCE SAPWOOD IMPREGNATED WITH WATER REPELLENT WOOD PRESERVATIVES
S A Ahmed, T Morén
Wood and Fibre Science. 44(1):85-93

Ett experiment utfördes på kommersiellt värmebehandlad furu (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies (L.) Karst.), enligt följande: Splintved som värmebehandlats hos Thermoplus AB i Arvidsjaur användes för försöken. Sekundär impregnering på detta material utfördes i laboratorieskala genom impregnering med vattenavvisande konserveringsmedel (Beckers och trätjära) för att utvärdera deras upptagning och olika fuktrelaterade egenskaper.

Metoden för impregneringen i detta fall var en mycket enkel och som det visade sig, effektiv metod. Träproverna upphettades till 170 C i en vanlig ugn och nedsänktes därefter omedelbart i konserverande lösningar. En betydande kvarhållning av konserveringsmedel observerades i HT trä, framför allt i furu. Fuktavvisande egenskapen mättes i hög fuktighet i klimatkammare (4 °C och 84% relativ fuktighet). Såväl fuktupptagningen som jämviktsfuktkvoten minskade till följd av behandlingen.

Vid nedsänkning i vatten minskade svällningsvärdena och den vattenavvisande förmågan förbättrade särskilt för tjärimpregnerad furu. Dessutom minskade denna typ av behandling signifikant vattenabsorption jämfört med oimpregnerat trä. Sålunda hade sekundär behandling av HT trä med konserveringsmedel i synnerhet med tjära, förbättrat dimensionsstabilitet och vattenavstötning. Notabelt är även den effektiva och processteknisk enkla metoden för att åstadkomma detta med återuppvärmning och kylning i impregneringsmedlet av redan värmebehandlat trä.

Artikel 2

Distribution of preservatives in thermally modified Scots pine and Norway spruce sapwood
S A Ahmed, L Hansson, T Morén
Wood Science and Technology (under review)

Eftersom trä är ett icke-homogent, hygroskopiskt och poröst material, är det komplicerat att studera hur impregneringsämnen fördelar sig i en volym, särskilt eftersom det finns riktningsberoende egenskaper hos trä. Impregneringsämnenas fördelning har därmed stor betydelse för beständigheten hos trä, särskilt om vissa områden lämnas oskyddade och där impregneringsämnena inte trängt in. Med en förenklad metod för impregnering, baserad på undertryck i materialet, behövs ingen process med övertryck i autoklav etc. I denna artikel studeras fördelningen av impregneringsämnen (Elit Träskydd och trätjära) i värmebehandlad furu och gran med analys i datortomograf, ljusmikroskopi och SEM. 

Resultaten blev att tjärans inträngning blev större än för Beckers oljan och som i övrig impregnering blev upptaget i gran mindre av anatomiska skäl (porstruktur / märgstrålar). I dessa fall kunde man inte påvisa att torkningsrelaterade hålrum eller sprickor i veden. 

  • S A Ahmed, T Morén
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan