Industriell installationsteknik

För byggföretag som vill arbeta industriellt med hög prefabriceringsgrad är installationsteknik en central fråga att lösa. Utvecklingen bör styras i en riktning med en högre grad av prefabricering, med tydligt definierade processer och integrerade försörjningskedjor. Projektet startades och utgick ifrån detta behov.

Sedan Sverige blev medlem i EU har två steg tagits för industriellt byggande i trä. I steg ett verifierades konstruktionslösningar och i steg två utvecklade processoch byggtekniker som utnyttjar trämaterialets egenskaper. Det tredje och sista steget innebär den slutliga systemintegreringen i slutprodukten där byggnadens försörjningssystem integreras i det industriella stomkonceptet.

Komplexiteten för installationer styrktes av den upphandling som gjordes mot konsultbranschen och visar att det finns potential för utveckling. Med denna utgångspunkt, så har projektet genererat massor med ny kunskap. Produktoch komponentlösningar med skarvteknik och snabbkopplingar har testats med gott resultat.

Studier som även visade problematiken med utförare, som fortfarande befinner sig i ett ”traditionellt byggtänk”. Vidare finns det nu vetskap om hur kanaliseringen sker i byggnaderna, vilket ger möjligheter att koordinera olika media på ett sätt som effektiviserar produktionsprocessen, bland annat med förbättrade schaktlösningar. Dessutom har studier med individuell mätning av media och energibesparing resulterat i beredskap och en förmåga att hantera de nya energikrav som kommer inom en snar framtid. 

  • Martin Lennartsson
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan