Inläggningskontroll för blockreducering/delningssåg

Kontinuerlig och automatisk mätning av felinläggning är ett effektivt sätt att hålla koll på processen och på så sätt säkerställa ett högt sågutbyte.

Noggrannheten vid inläggningen i delningssågen har stor betydelse för sågutbytet, och därmed för sågverkets lönsamhet. Eftersom många block kan passera utan att det för ögat ser anmärkningsvärt fel ut, finns det stora pengar att spara genom att ha en kontinuerlig automatisk mätning och uppföljning. 10 mm parallellfel sänker utbytet med 3 %.

I projektet har teknik utvecklats för mätning av felinläggning i andra sågen, blockreducering/ delningssåg. Genom att mäta hur blocket går genom sågen och koppla detta till vilken kurva blocket är tänkt att följa är det möjligt att utvärdera inläggningen. Mätsystemet använder linjelaser och kamera för att trianguleringsmäta var blekesytan befinner sig.

Blekets centrum sammanfaller inte alltid med reducerskivornas centrum. Det räcker därför inte att enbart kontrollera blockets bleken i förhållande till centrum mellan reducerskivorna, eftersom den tänkta kurvan kan vara en annan än blockets kurva samt att postningen kan vara asymmetrisk så att blockets och postningens centrum inte sammanfaller.

Mätmetoden fungerar som det är tänkt. Den avvikelse som finns på individnivå kan förklaras av att stockens tvärsnitt inte är fullt ut cirkulärt, så att blekesytans centrum inte sammanfaller med (den tänkta) mantelytans centrum. Detta medför dock inte något problem, eftersom systemet visar trender över ett flertal block. 

  • Simon Dahlquist, Jens Flodin
  • SP Trätek, Norra Timber, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan