Inspektionshandböcker för träkonstruktioner utomhus

Projektet är en förstudie för att samla in material och undersöka befintliga inspektionsanvisningar och få en uppfattning av vad som används. Målet med förstudien är att i kontakter med inspektörer och organisationer inventera utformning och behov för att ta fram inspektionshandböcker för träkonstruktioner.

I och med att det byggs alltmer träkonstruktioner utomhus så behövs det också riktlinjer och regelverk som anger när t ex en bro, altan eller balkong inte längre uppfyller sin funktion och på vilket sätt det ska bedömas och av vem. Att inspektera en konstruktion kan ha till syfte att bedöma om och när underhåll behöver utföras för att bibehålla eller öka den resterade livslängden. I vissa fall är det billigare att riva och bygga nytt dvs. det behövs en bedömning om den ekonomiska livslängden är slut eller inte. Inspektioner kan också vara avgörande vid garantifrågor då en konstruktion, fasad etc. ska bedömas om den uppfyller fastställda funktioner.

När det gäller allmänt om trämaterialet, nedbrytning och infästningar finns mycket kunskap. Dessutom kan flera nyligen avslutade eller pågående projekt inom beständighetsområdet bidra med mer kunskap. Formas, Skogsindustrierna, Målarmästarna m.fl. har finansierat en handbok TILLMAN om tillståndsvärdering av målat trä utomhus en manual. Där finns beskrivningar, bildexempel för gradering av skador samt blankett för objektbeskrivning. Projektet Woodexter har redovisat inspektionsprotokoll, inspektionsresultat, guidelines för träfasader och trädäck och Excel-verktyg för utformning av träkonstruktioner. Projektet WoodBuild kommer att ge ytterligare råd och anvisningar och verktyg för tillstånds- och livslängdsbedömningar. Trafikverket har ett väl utvecklat förvaltningssystem för broar och t.ex. bullerskärmar. För träkonstruktioner finns dock begränsad information och beskrivningar. Underlag för inspektion av träbroar finns i rapporter från SP Trätek. När det gäller balkonger har Balkongföreningen anvisningar för besiktning och kontroll, men dessa avser framförallt stål/betongkonstruktioner.

Mer anvisningar för inspektion av träkonstruktioner behövs, med beskrivning av effektiva metoder både för dokumentation och för mätning av skador, samt framförallt för bedömning av inspektionsresultat. 

  • Karin Sandberg, Anna Pousette, Anders Gustafsson
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan