Inverkan från kvist i närheten av fingerskarvar

Bakgrunden till projektet är de regler som beskriver hur stora kvistar som får finnas i närheten av en fingerskarv. Enligt nuvarande standard (EN385) så måste avståndet mellan skarv och kvist vara minst tre gånger kvistens diameter mätt tvärs fiberriktningen (undantaget kvistar med diameter mindre än 6 mm). Vid visuell (manuell) sortering är det relativt komplicerat att efterleva regeln utan att orsaka stora avkap. Vid automatisk sortering klarar man visserligen att göra en korrekt bedömning men får även då ett sämre utbyte på grund av stora avkap. Samtidigt har tester som utförts av limträtillverkarna visat att skarvarnas hållfasthet inte ökar när man för att uppfylla standarden kapar mer. Det kan därför upplevas som att man kapar, inte för att få rätt kvalitet på skarvarna, utan enbart för att uppfylla standarden. Syftet med denna studie var därför att undersöka om de gällande reglerna är relevanta för hållfastheten.

Studien baseras på 80 stycken granplankor som klassats som LS22 och är ämnade för produktion av ytterlameller i limträbalkar. Virket hade dimensionen 45 × 140 mm och 12% fuktkvot. Varje planka kapades i tre delar som därefter skarvades ihop med två fingerskarvar. När plankan kapades placerades kapställena så att den ena fingerskarven hade ett avstånd till närliggande kvistar som var godkänt enligt EN385. Det andra kapstället placerades så att kvistarna låg för nära skarven enligt EN385, men uppfyllde de reviderade regler som definierades av projektgruppen. Efter kapning fingerskarvades bitarna ihop i den ordinarie produktionslinjen på Martinsons i Bygdsiljum. Totalt 80 plankor resulterade på detta sätt i 80 par fingerskarvar (godkänd respektive icke godkänd enligt EN385), totalt 160 fingerskarvar. Hälften av dessa (40 par) provades i böj medan 40 par provades i drag. Både drag- och böjprovning gjordes enligt EN408.

Analysen av de parade testerna gav följande slutsatser:

  • Resultaten visar inte på någon signifikant påverkan av medelvärdet på grund av icke godkända kvistar

  • Resultaten ger en tydlig indikation till fler riktigt svaga prover på grund av icke godkända kvistar.

  • Kvistar i närheten av fingerskarven tycks ha större inverkan vid böjprovning än vid dragprovning.

  • Resultaten indikerar att för draghållfastheten är kravet på avstånd från skarv till kvist enligt EN385 inte relevant för de kvistar som i denna studie definierades som mittkvistar.

  • Resultaten indikerar att det krav som EN385 ställer på avstånd mellan skarv och kvist är relevant för de kvistar som i denna studie definierades som kant- respektive sidokvist. 

  • Johan Oja Urban Häggström
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan