IT-stöd för timmerklassläggning

SP Trätek har tillsammans med LTU Skellefteå och sågverksföretag, och på uppdrag av TräCentrum Norr, genomfört projektet IT-stöd för timmerklassläggning. Projektet har utvecklat en mjukvara, TimberNav, avsedd att vara ett hjälpmedel för att få en helhetsbild, dels av vad som händer när man flyttar klassgränserna i sin timmersortering, dels vad som händer då man byter postning i timmerklasserna. TimberNav kan i båda fallen optimera resultatet med hänsyn till råvarutillgång, priser och önskade produktvolymer. Mjukvaran består av databas, i MS SQL serverformat, och programvaran TimberNav som utvecklats i C#.

En kort demonstrationsfilm i VMW format där delar av TimberNavs funktioner kortfattat gås igenom finns att ladda ner.

I samband med att mjukvaran tagits fram har en manual skrivits som bifogas denna slutrapport.

Det kan tilläggas att det fortfarande finns en hel del funktionalitet, som efterfrågats av dem som använt programmet, som inte hunnits med under projekttiden och där vi ser en potential för att genomföra ett projekt för att ta fram en version 2 av programmet.

Mjukvaran är tillgänglig att ladda ner och installera för de i TCN deltagande företagen. Adressen till nedladdningssidan tillhandahålls efter förfrågan av författarna till denna slutrapport. 

  • Per Berg, Erik Johansson
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå tekniska universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan