KAP 

Kontinuerlig Automatisk Provsågning

Råvaran utgör idag ca 70 % av ett sågverks totala kostnader. Det är därför av stor vikt att ta tillvara och förädla enskilda stammar/stockar till den produkt som de är bäst lämpade för och på så sätt kunna minska mängden ur ett sågat parti som inte håller de ställda kvalitetskraven. För att kunna avgöra vilken råvara som lämpar sig mot en viss slutprodukt behövs då en koppling på individnivå mellan de olika stegen i processkedjan. När det gäller att spåra timmer under industriella former är RFID sannolikt bäst lämpat eftersom mätmetoden är helt okänslig för exempelvis bark och annan smuts som är inblandad vid timmerhantering.

Syftet med detta projekt har därför varit att utveckla, implementera och utvärdera ett automatiskt provsågningssystem där endast en delmängd, ca 0,5-1%, av all inkommande råvara kontinuerligt ska spåras. På så sätt kan man hålla nere kostnaden för RFID taggar samtidigt som man med tiden får en databas med individkopplat material som är statistiskt representativ för att, med hög sannolikhet, kunna dra slutsatser för den totala mängden virke som passerar sågverket. När nu projektet avslutas har i princip all tid har förbrukats på implementeringen av systemet och väldigt liten tid har kunnat läggas på analysdelen.

Ska man försöka sätta fingret på vart tiden tagit vägen finns det två stora orsaker. Det första är problemet med störningar från omgivningen runt installationen i timmersorteringen. Tanken var från början att kunna köra med mindre RFID taggar (13mm) för att komma runt problemet med detektering i metalldetektorn. Detta gick dock aldrig att få tillräckligt bra varvid beslutet togs att använda större taggar (22mm) och två larmutgångar från metalldetektorn.

Det andra problemet som bidragit till förseningarna är programmeringen av PLC systemen i timmersorteringen och såglinjerna som därför också delvis går hand i hand med problematiken angående storleken på taggarna. I timmersorteringen har den största tiden gått till att implementera funktionen med två larmutgångar när beslutet togs att använda de större taggarna. I såglinjen har problemet varit att köhanteringen, för att lägga färg på rätt stock, inte har fungerat tillfredställande. Problemen med köhanteringen i såglinjen kvarstår vid projektets avslut.

Det positiva i projektet är att alla hårdvaruinstallationer som är gjorda fungerar som det är tänkt. Antenner med läsare fungerar samt att färgsprutor och färgkänsliga fotoceller, under rätt förutsättningar, fungerar som det är tänkt. Ett läsbarhetstest som gjordes visade också förhållandevis bra siffror. 77 % av allt material som taggades i timmersorteringen lästes genom hela produktionskedjan. 

  • Jens Flodin
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan