Kontinuerlig uppföljning av felinläggning och dimensionssortering

Detta projekt är utfört av SP Trätek på uppdrag av Träcentrum Norr (TCN) och har syftat till att vidareutveckla ett diagnosverktyg för att mäta stockars inläggningsfel genom kantsåg. Eftersom moderna sågverk har stora flöden genom sina såglinjer visar simuleringar att en relativt sett liten systematisk felpositionering av stocken kan orsaka stora förluster sett över tiden. 

Den traditionella beräkningen av stockens felinläggning bygger på ett antagande om cirkulära tvärsnitt. Eftersom detta väldigt sällan är fallet har det här projektet undersökt möjligheterna med att sammankoppla stockens 3D form med uppmätta blekesdata för samma stock efter kantsågen. Genom att beräkna simulerade blekesytor på 3D datat och jämföra dessa med de uppmätta blekesytorna var förhoppningarna att kunna ge ett mer renodlat maskinellt positioneringsfel och bättre kunna bestämma rundvridningsfel samt kunna hantera asymmetriska postningar. 

  • Johan Oja, Jens Flodin och Per Berg
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan