Lagning av sprickor i limträbalkar

– försök med limning av sprickor

Syftet med projektet var att undersöka hur sprickor och skador kan lagas, och att sammanställa underlag för råd och rekommendationer att använda för utbildning samt vid bemötande av kunder. Projektet syftade till att ta fram beskrivning för praktiskt utförande att fylla sprickor i limträbalkar med lim så att limningen stoppar spricktillväxten och återställer/säkerställer hållfastheten. Målet var att prova olika metoder och olika lim för att laga sprickor och klara hållfastheten. Ett antal provningar skulle genomföras.

Avgränsningar var att konstruktiv förstärkning med plywood, dymlingar, eller liknande inte skulle ingå, och inte heller enbart estetiska lagningar. I projektet ingick bara lagning av sprickor, inte lagning av andra skador.

Projektet hade fokus på informationsinhämtning och provningar,

Erfarenheter från utlandet om lagning av sprickor i limträbalkar sammanställdes på svenska för att skapa ett underlag till råd och rekommendationer. Sammanställningen gjordes av befintlig information från rapporter och artiklar samt examensarbete från 2012. Olika sätt att mäta och bedöma sprickor samt olika lagningsmetoder och hur de har fungerat sammanställdes. Inriktningen var mot metoder med lim för att förhindra vidare sprickbildning och bibehålla hållfastheten, dvs. inte små lagningar som bara är kosmetiska eller stora lagningar som kräver förstärkning med till exempel skruvar, plywood eller liknande.

Provningar med olika lim utfördes. Provningarna skulle besvara frågor om när och hur man kan laga med lim för att förbättra eller bibehålla hållfastheten, hur vidhäftningen blir mellan lim och trä i sprickorna, om man kan hindra vidare spridning av sprickan genom lagning med lim, etc. Provningarna utfördes utifrån tidigare erfarenheter och provningar. Delamineringsprovning av limmade träbitar användes för att verifiera lagningarnas egenskaper och funktion. 

  • Anna Pousette, Karin Sandberg
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan