Loggning och optimering av timmerhantering

Bakgrunden till detta projekt är att ett önskemål och behov från sågverken att enklare kunna optimera sin timmerhantering. Det handlar då främst om att minimera transporter av timmer utan att riskera att truckarna inte hinner leverera tillräcklig volym till sågens timmerbord. Timmerhanteringen är en komplex process med ett antal händelsecentra och där aktiviteter ofta inträffar simultant och måste åtgärdas omedelbart efter en viss prioriteringsordning. Projektets uppgift har därför varit att skapa ett verktyg för att utvärdera hur processen kan förbättras ur aktuellt produktions perspektiv men även kunna användas för att analysera effekter av ändringar i produktionsstrategier eller vid återkommande produktionsplanering. Diskret flödessimulering ger här en möjlighet att analysera processer och flöden som förändras dynamiskt över tiden. Resultaten från simuleringarna indikerar att det finns en tydlig potential att minska transportbehov och arbetsbelastning.

Det utvecklade simuleringsverktyget har anpassats så att sågverkens användare kan genom eget arbete skapa nya modeller eller anpassa befintliga modeller samt dela information med andra användare. Som vid all implementering av datorstöd, ny teknik och programvaror kommer sågverken att behöva tilldela personresurser och tid, inte då minst för att lära sig arbeta med simuleringsverktyget.

Insamlingen av data för simuleringsmodellen har krävt andra arbetssätt och metoder i jämförelse med mätningar på konventionella produktionsflöden och resultaten visar att GPS- stödd dataloggning och verifiering med hjälp av videoupptagningar är en rationell lösning i jämförelse med manuella studier.

Genom hela projektet har personal i berörda grupper kontinuerligt deltagit i diskussioner och redovisningar. Detta gjordes utifrån ett tydligt mål att den kunskap som skapat inom projektet även skulle spridas till alla berörda personalgrupper. De truckförare som deltagit har t.ex. hela tiden bidragit med kunskap och engagemang.

Projektet har resulterat i:

-  En generellt simuleringsverktyg för analys och optimering av timmerhanteringProgramvaran kan fritt användas av TCN:s intressentsågverk. Programvaran består av ett simuleringsverktyg samt en konfigureringsmodul i Microsoft Visio.

-  En i simuleringsresultat påvisad potential att förbättra och optimera timmerhanteringen för att minska transportbehov, bränsleförbrukning och/eller förarnas arbetsbelastning.

-  Ökad kunskap och medvetenhet om förutsättningar vid timmerhantering.

-  Verifierade och fungerande metoder att samla in kontinuerlig processdata för fordon mha av befintliga stödsystem och videoupptagningar.

Projektets intention och mål var även att studera och analysera truckarnas bränsleförbrukning under varierande arbetssituationer. Främst hårdvarurelaterade problem hindrade dessvärre installationen på sågens truckar och målet nåddes därför inte. 

  • C G Lundahl
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan