Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet i två ishallar

Bakgrund

För träindustrin i Sverige utgör hallbyggnader betydande objekt för avsättning av limträ, korslimmade skivor och andra träprodukter. Nyttjare av ishallar har framhållit att ishallar med mycket synligt har ett bättre inomhusklimat och att isen beskaffenhet är bättre än i ishallar med liten mängd synligt trä.

Detta projekt har som syfta att ge underlag till om det kan finns några belägg för påståendet att det är ”bättre” is i ishallar med mycket synligt trä. För att kunna göra detta avsågs att göra mätningar i två hallar med olika ytskikt för att eventuellt fastställa skillnader avseende invändigt klimat.

Utgångspunkten har varit en ishall med mycket trä och en ishall med lite trä. Eftersom den stora skillnaden är ytskikten om övriga betingelser (ventilation, nyttjandegrad, utvändigt klimat, klimatskärm) är densamma, innebär det att trä med sin förmåga att ta upp och avge fukt påverkar klimatet och eventuellt därmed även isens beskaffenhet.

Syfte, mål och slutresultat

Målet för detta projekt är att jämföra klimatet i ishallar med stor andel träyta och ishallar med stor andel yta av annat material. Detta för att eventuellt kunna påvisa att ishallar med stor andel trä har en bättre inomhusmiljö som kan påverka isens kvalité.

Att göra en fullständig utredning av alla tänkbara parameter kräver stora resurser. Projektet omfattar enbart mätningar som förväntas ge en indikation på om det kan tänkas finnas någon koppling mellan is-kvalité och mängden trä.

Målet med projektet har varit att utifrån ett tiotal mätpunkter i varje hall bestämma temperatur och luftens relativa luftfuktighet.

Arbetet visar bland annat;

  • Trähallen har över mätperioden lägre inomhustemperatur.

  • Trähallen har över mätperioden högre relativ luftfuktighet.

  • Trähallen har övre mätperioden lägre mängd fukt per m3 luft.

  • Mätningarna tyder på att stor andel trä har en inverkan på luftfuktigheten dock är det svårt att fastställa detta enhetligt då det finns ett stort antal faktorer som påverkar mätresultaten.

Utförande och resultat i sin helhet framgår i SPs rapport 3P00028 med bilagor. Mätningarna kommer ytterligare att fortgå under en tid. 

  • Anders Gustafsson, Göran Berggren
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan