Provning av spikningsplåtars inverkan på upplagstryck

Syftet med projektet är att bestämma hur och om spikningsplåtar bidrar till att höja tillåten upplagslast för knutpunkter med stora dimensioner.

Målet med projektet har varit att utifrån ett antal olika knutpunktsuppbyggnader fastställa om det är någon signifikant skillnad mellan knutpunkter med spikningsplåtar och knutpunkter utan spikningsplåtar. Målsättningen har även varit att fastställa påverkan beroende på antal spik som ingår i knutpunkten.

Projektet har bestått av tre delar:

 1. Provning av knutpunkter med varierande utformning. Fullständiga resultat och slutsatser redovisas i SPs rapport 3P00029.
 2. Provning av bestämd knutpunktslösning. Fullständiga resultat redovisas i SPs rapport 3P0029A.
 3. Samverkan upplagstryck, 5 mm spikningsplåt. Fullständiga resultat redovisas i beräkningsrapport: Olinjär finit elementberäkning av testrigg för limträknutpunkt.

Projektarbetet visar bland annat;

 1. Provningarna visar att det finns underlag för att hävda att spikningsplåtar ger ett bidrag till förbandet bärförmåga under vissa förutsättningar. Spikningsplåtarna har störst betydelse vid last vinkelrätt fiberriktningen.
 2. Provningarna visade att mindre deformationer erhålls för prover med spikningsplåtar.
 3. Beräkningar visar att vid beräkning av kontakttrycksfördelning på kontaktytor i vanligt förekommande knutpunktslösning har friktionskoefficientens storlek betydelse för plasticering av materialet till en utjämning av spänningen. 
 • Anders Gustafsson
 • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
 • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan