Rekommendationer för reducerad fläkthastighet vid virkestorkning II

Två fullskaliga torkförsök med sänkt fläkthastighet har genomförts. Den första var en repetition av det försök som i den tidigare rapporten ledde till en förhöjd fuktkvot i den mittersta stapeln. Inga sådana tendenser har dock kunnat påvisas i detta försök. Försöken visar dock som i den tidigare studien att vissa kvalitetssänkningar i form förhöjd av spänning eller antal sprickor fås som följd av den lägre fläkthastigheten.

På grund av tidsbrist har det inte varit möjligt att genomföra så många fullskaliga försök som planerat och det har därför inte gått att erhålla tillräcklig data för att ge de tydliga riktlinjer som projektet syftat till att göra. Men resultaten bekräftar de slutsatser som drogs i det föregående projektet d.v.s. det finns ett utrymme för reduktion av lufthastigheten vid torkning av 50 mm furuvirke och på att frågan är komplex och nivån på fläktreduktion påverkas kraftigt av torken allmänna skick och den råa fuktkvoten. En betydande produktions säkerhet innebär att kontroller av fuktkvot kan göras på individnivå och på ett trovärdigt sätt.

Enligt de simuleringar och mätningar som gjorts har inga avgörande effekter på fördelningen av luftflödena kunnat påvisas. Båda visar dock på ett ökat luftflöde genom truckströmellanrummen vid lägre fläkthastigheter och därför bör det övervägas om dessa skall täppas till vid nedvarvning. Detta skulle kunna ge en förbättring men vidare studier behövs för att undersöka den exakta effekten detta skulle få.

Torkförsöken som utförts i tomografen vid Ltu visar på att ett fläktstopp ger en snabbare och mer uttalad effekt vid ytan jämfört med vad en reversering har. Exakt vad denna effekt beror på och vilken betydelse denna effekt har går dock att säga. 

  • Dennis Johansson, Fredrik Persson, Linus Hägg, Peter Hedberg
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan