Rekommendationer för reducerad fläkthastighet vid virkestorkning

I TCN projektet Rekommendationer för reducering av fläkthastighet, har virkeskvalitetsmätningar utförts på torksatser med successiv nedvarvning av fläkthastigheten. Projektet har kunnat visa på att det är möjligt att reducera fläkthastigheten i en modern kammartork på 50 mm furu för att få en mer kostnadseffektiv torkprocess.

Projektets resultat visar på att en reduktion av elenergiförbrukningen med 50 % är möjlig på 50x125 mm2 furu i en kammartork med ett blåsdjup på 10,5 m. På en nivå av 16 kWh/ m3 har avvikelse i förhöjd medelfuktkvot påvisats mitt i blåsdjupet, men vid 18 kWh/m3 kan inte samma negativa effekt uppmätas.

Projektets mål var att ge rekommendationer för hur fläkthastigheten ska reduceras utan att kostnaderna för kvalitetsbrister ökar. Reducering av lufthastighet ska göras med försiktighet eftersom att flöden och nivåer av jämn luftfördelning är kammarspecifik. Den största besparingen görs i starten på torkfasen när fläktmotorerna normalt går på full effekt. Den rätta nivån på reducering blir känslig mot inlastad vattenmängd och kan därför variera under året.

Säkraste sättet att spara elenergi är att varva ner efter fibermättnadspunkten och vid torkning till fuktkvoter under 16 %. Intresset är stort att spara energi i torkningsprocessen men det är viktigt att inte skapa kvalitet och flödesproblem med en generell nivå av för hög andel nedvarvning. Framtida arbete bör inriktas på att ta fram styrmetoder som kan övervaka processen med en mer optimalt lufthastighet genom hela torkförloppet, men med ett larmsystem som talar om när processen är på väg att bli instabil.

  • Fläkthastighetsreducering förutsätter att lufthastigheten är överdimensionerad från leverantören för aktuell virkesdimension och ingående fuktkvot.
  • Anpassa nivån av fläkthastighetsreducering efter mängden läckageluft.
  • För att säkerställa en korrekt uppvärmning och konditionering bör inte fläkthastigheten reduceras under dessa faser.
  • Säkraste sättet att fläkthastighetsreducera är i platåfasen vid nedtorkning under 16 %. 
  • Thomas Wamming, Fredrik Persson
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå tekniska universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan