Robotteknik i Sågverk

Nya krav på ökad säkerhet, ökad tillgänglighet, minskad driftskostnad och lägre energiförbrukning mer sågad kubikmeter virke kräver kontinuerligt utvecklingsarbete både med utrustning och materialflöden. Denna rapport beskriver hur industrirobotlösningar i sågverksindustrin kan användas för att komplettera eller delvis ersätta dedikerad automation. Ett vidare mål är att beskriva hur givaråterkoppling påverkar möjlighet att öka flexibiliteten och öka processäkerheten i automation i allmänhet och industrirobotik i synnerhet.

En industrirobot har i sin grundkonstruktion en mycket hög repeternoggrannhet och en ganska hög absolutnoggrannhet. För att öka få en lyckad industrirobotapplikation så är det därigenom viktigt att det ingående materialet är ordnat eller att en bild om materialets/arbetsobjektets position presenteras för styrsystemet. Det är även viktigt att driftsstörningar minimeras i så hög utsträckning som möjligt.

Ett antal önskemål och idéer om lämpliga områden för industrirobotlösningar har uppkommit eller presenterats av de ingående parterna i projektet. Många av applikationerna som har diskuterats går att lösa med konventionella robotcellslösningar från andra branscher som till exempel att paketera kortbitar på pall eller lagerhantering. Däremot så kan sensoråterkoppling krävas i applikationer där träets anisotropi, hantering och den yttre miljön skapar störningar i processen.

I till exempel avströningen så orsakar störningar från medföljande strön eller korslagda brädor minst 1,5 ingripanden per timma. Områden som kräver särskild undersökning är:

 1. Identifiera driftsstörningar tidigt i processen.
 2. Specificera krav på ingående material till olika delar av processerna i sågverket.
 3. Trimma eller konstruera om dellösningar på existerande utrustning.
 4. Konstruera nya processer där ökad tillgänglighet krävs.

Sensoråterkoppling och framför allt machine vision börjar ha en allt viktigare roll i att skapa nya applikationsområden för industrirobotutvecklingen. 3D applikationer har börjat att dyka upp på marknaden vilket ger nya möjligheter att identifiera ”stökiga miljöer ” såsom att plocka delar ur en låda.

Några preliminära försök har gjorts för att identifiera strön med hjälp av en 3D kamera (i det här fallet en Kinect ). Försöken visar hur det strukturerade ljuset i kombination med djupinformationen ger en minskad känslighet för bakgrundsstörningar samt en möjlighet att identifiera och positionera till exempel korslagda strön. För att gå vidare med utveckling av processäkring och sensoråterkopplade robotlösningar så krävs ett antal aktörer:

 • Ett nära samarbete med berörda operatörer.

 • En leverantör 3D kamera lösningar.

 • En robottillverkare för att få en snabb access mot styrsystemet.

 • En systembyggare av sågverkslösningar för integration och felhantering mot resterande system. 

 • Jan-Erik Andersson
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
 • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan