Simulering, scenariomodellering och optimering av pakethantering på sågverk

-projekt 803-

Här presenteras en fungerande simuleringsmiljö baserad på en representativ sammansättning av en produktmix vad gäller sammansättning av virkeskvalitéer, volymer samt produkternas periodicitet.

Detta simuleringsverktyg i kombination med en analysmetodik baserad på statistisk försöksdesign ger ett kraftfullt verktyg i arbetet med att effektivisera dagens hanteringsarbete som utförs i sågverkens färdigvarulager.

I denna rapport exemplifieras analysmetodiken genom en studie av 3 generella utlastningsstrategier och 4 faktorer som beskriver lagrets hanteringsbehov. Samtidigt bildar resultaten en grund för fortsatt effektiviseringsarbete genom den riktning som pekas ut.

Poängteras bör att simuleringsmodellen endast är ett analysverktyg på forskningsnivå som enbart kan användas för övergripande analyser av samband. Simuleringsverktyget kan därför inte användas i dagligt bruk för att bestämma hanteringen av specifika order eller paket. 

  • Micael Öhman
  • Avd. för Träteknologi, Institutionen för Teknikvetenskap och Matematik, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan