Skjuvhållfasthet för limträbalkar

 – balkar utsatta för extrema fuktvariationer

Sprickor i limträbalkar kan reducera hållfastheten men det är okänt hur mycket och hur det beror på sprickdjup, spricklängd, sprickplacering etc. I Eurokod 5 för dimensionering av limträ anges en reduktionsfaktorför skjuvhållfastheten på grund av inverkan av eventuella sprickor. Denna faktor, kcr-faktor=0,67, innebär en sänkning jämfört med tidigare svenska konstruktionsregler. Det fanns därför behov av att undersöka och prova om skjuvhållfastheten påverkas av sprickor i limträbalkar och i så fall hur mycket. Tillsammans med teoretiska beräkningar kan resultat från praktiska skjuvförsök användas i diskussioner med Boverket för att påverka dimensioneringsreglerna för limträ. Boverket har möjlighet att bestämma värdet på kcr-faktorn på nationell nivå. Att undersöka och förstå skjuvning var därför viktigt för limträindustrin för att de nya dimensioneringsreglerna inte ska försämra konkurrenskraften för limträ.

Skjuvprovningarna utfördes med 3-punkts böjtester. En förstudie omfattade 30 balkar. Limträbalkar till provningarna levererades av Martinsons. Balktyperna 2-4 testades efter att spår sågats. Balktypen 5 behandlades för att framtvinga ”naturliga” sprickor i träet med omväxlande uppfuktning och torkning under ca en månad. Tomografering av balkarna utfördes för att dokumentera sprickorna på ett bra sätt innan de skjuvbelastasdes. En sammanställning av resultatet från förstudien visade att balkar med sågade spår (balktyp 2-4) fick lägst skjuvhållfasthet, speciellt med spår på ena sidan av balken. Eftersom ett sågat spår minskar tvärsnittets bredd vid spåret, så kan man förvänta sig en viss reducering av hållfastheten. Balkarna i förstudien med ”naturliga” sprickor hade sprickor som var 20-30 mm som djupast. De hade ingen tydlig påverkan på skjuvhållfastheten.

En slutsats av förstudien var att man bör studera ”naturliga” sprickor, och helst få fram större sprickor. En fortsatt studie omfattade därför 75 balkar som alla behandlades med uppblötning och torkning eller bara torkning för att få sprickor. Alla balkar fick sprickor men variationen var stor, från balkar med några enstaka mindre sprickor till balkar med flera djupa sprickor, medeldjup för sprickorna var ca 26 mm och max djup ca 75 mm. Skjuvhållfastheten i den fortsatta studien blev något lägre än i förstudien och tycks ha påverkats av sprickorna.

Totalt 33 av 75 balkar erhöll rent skjuvbrott i den fortsatta studien, övriga fick böjbrott eller kombinerat böj- och skjuvbrott. Brottlasten för alla balkar oberoende av brottyp användes för att beräkna skjuvhållfastheterna både i förstudien och i den fortsatta studien. Eftersom balkar med böjbrott inte belastades tillräckligt för skjuvbrott, så var skjuvhållfastheten antagligen högre än den beräknade. Hela tvärsnittet har använts vid beräkningen, dvs. ingen reducering på grund av sprickor. I den fortsatta studien var det ganska stor spridning av skjuvhållfastheterna, men skillnaden mellan balktyperna var liten. Medelvärdet för alla balkar var 4,0 MPa, och karaktersistiska hållfastheten var 2,9 MPa. Fuktkvoten i balkarna efter provningen var 8-10 % och karakteristiska värdet omräknades till fuktkvot 12 %. Skjuvhållfastheten efter justering för fuktkvoten var 2,7 MPa. Om man jämför med karakterisktiska värdet 3,5 MPa så skulle detta innebära en kcr-faktor på 0,77 för dessa spruckna balkar. Då ska man beakta att alla balkar inte fått skjuvbrott (dvs. skjuvhhållfastheten var högre) och att de testade balkarna varit utsatta för extrem klimatpåverkan (vattenbegjutning i ca två veckor och torkning vid 85°C – verkligen ett worst- case-senario) och erhållit betydande mängd sprickor, varför en kcr-faktor för normal användning av limträ bör vara högre.

  • Anna Pousette
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan