Spår i paneler

Delprojekt i det större projektet ”Sprickor i konstruktioner, utomhusexponering, optimering och simulering”

Idag gör träindustrin avspänningsspår på baksidan av ett flertal produkter, bl a golv och paneler. Spåren tillförs med tron att de ska minska spänningar och deformationer i materialet. Normalt görs i stort sett likadana spår utan att man tar hänsyn till vilket sågmönster 2X, 3X, 4X eller 5X som använts eller var i stocken ursprungsmaterialet till panelen kommer ifrån, dvs. avstånd till märg. Någon djupare kunskap har ej funnits huruvida spåren verkligen har haft betydelse. Det finns ett stort intresse såväl från industrin som från forskarvärlden att öka kunskapen om spårens betydelse för minskade deformationer. Resultaten från detta arbete kan förhoppningsvis leda till en ökad kunskap om spårens betydelse för minskad deformation och bidra med några pusselbitar till den samlade kunskapen om trä och träprodukter.

Tester har genomförts med fritt exponerade provbitar både med och utan spår som kapats och bearbetats med avseende på med eller utan spår, placering av spår och spårdjup. Provbitarna har torkats från 15 % fuktkvot till 8 % fuktkvot. Innan nedtorkning påbörjades konditionerades materialet i klimatkammare i fem veckor för att jämna ut skillnader i fuktkvot i panelerna. För att analysera resultaten har PLS och multivariat regressionsanalys genomförts med mjukvaran SIMCA-P.

Nästa steg blev att sätta samman paneler till större provobjekt med måtten 1900x1400 mm2 och efter torkning undersöka effekten av spår och placering av spår samt jämföra paneler med ursprung från olika delar i stocken med avseende på avstånd till märg samt variation i årsringstäthet och densitet.

Hade spåren någon betydelse? Svaret är att det beror på var i stocken ursprungsmaterialet som sedermera blir panelbrädor kommer ifrån. Om man tittar totalt sett på alla fria panelbitar så har spåren haft relativt liten betydelse, skillnaden i kupning med och utan spår var i genomsnitt mindre än 3 % .

Den multivariata regressionsanalysen med PLS visade att märgläge hade störst påverkan på kupning medan spåren hade mycket liten betydelse. Årsringstäthet visade sig ha viss betydelse för kupning.

På de större provobjekten bestående av flera sammansatta paneler blev dock resultaten något annorlunda jämfört med fria provbitar. I genomsnitt var deformationen i form av kupning 10 % mindre på de sammansatta panelerna av innerex, märgbitar där 8 mm spår tillförts på märgsidan. Viktigt att komma ihåg är att denna tydliga effekt dock gäller sammansatta paneler och endast där panelerna har sitt ursprung från den del i stocken som är allra närmast märgen, s.k. märgbitar.

Resultaten från denna undersökning kan med fördel jämföras med den simuleringsmodell som Mats Ekevad på Luleå tekniska universitet tagit fram. En utökad simuleringsmodell med fler påverkansfaktorer kan vara ett intressant område för fortsatt arbete.

Långtidstest av sammansatta paneler med och utan spår och cykling av fukt över årstiderna är intressant att studera närmare och försök pågår just nu på Luleå tekniska universitet i Skellefteå och blir därmed en fortsättning på detta projekt. 

  • Ola Dagbro
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan