Sprickor i träkonstruktioner

Finita element modellering

Sprickor i träkonstruktioner för byggändamål är vanliga. De flesta sprickor orsakas av cykliska förändringar i temperatur och relativ fuktighet, vilket resulterar i krympning och svällning av trä och därigenom inducerade spänningar i strukturen. Hur dessa sprickor påverkar träets styrka, särskilt skjuvhållfastheten, är inte är väl förstått. Emellertid är det rimligt att förvänta sig att sprickor har en inverkan på skjuvhållfastheten eftersom de företrädesvis löper längs balkarna i fiberriktningen och limfogen. Syftet med denna studie var att undersöka bärförmåga av spruckna limträbalkar och att hitta en modell som kan förutsäga balkarnas brottlast på grund av sprickor. Trepunkts-böjprov är ett vanligt experiment för att testa styrkan i träbalkar. I detta arbete utfördes experimentella tester med limträbalkar i olika storlekar med för-tillverkade sprickor. En ortotropisk-elastisk finita element modell och XFEM-metoden användes för att simulera balkarnas sprickinitiering och att uppskatta dess bärförmåga. Validering gjordes genom numeriska simuleringar av det mekaniska uppträdandet vid trepunkts-böjning av limträbalkar med olika sprickplaceringar. Brottbelastningen registrerades och jämfördes med den experimentella brottlasten. Resultaten av simuleringarna överensstämmer väl med de experimentella resultaten.

  • Sven Berg
  •  TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan