Träbalkar och trästolpar i utomhusförsök 

- planering och utplacering

Idag finns inga lättillgängliga projekteringshjälpmedel för utomhuskonstruktioner av trä som kan vara vägledande för att uppnå en långtidsfunktion och säkra utförandet. Det saknas också tydliga anvis- ningar för inspektioner. Det behövs även en vidareutveckling av träkonstruktioners konstruktiva fuktskydd för att få mer långtidsbeständiga utomhuskonstruktioner i rationella system som är enkla att montera och producera. Målet med TräCentrum Norrs projekt ”Krav och mätmetoder” är att fastställa mätbara parametrar för utomhuskonstruktioner relaterade till produktens användning och kravbild.

Det här delprojektet handlar om att planera och placera ut ett praktiskt försök för undersökning av nedbrytningshastighet i bärande konstruktioner, som funktion av fukt, temperatur, tid, sprickor, färg, mm. Syftet är att förenkla och tydliggöra för användare och industri vad som kan förväntas av en utomhusprodukt och hur nedbrytningshastighet och livslängd kan bedömas. Det långsiktiga målet är anvisningar för inspektion av bärande utomhuskonstruktioner av trä.

Provobjekten i utomhusförsöket består av limträbalkar med olika material och ytbehandlingar, samt stolpar av olika material av trä, limträ och limmade stolpar av så kallade Comwood och Quattrolit. Totalt ingår 97 provobjekt. Projektet startas under 2007 och beräknas pågå i minst 5 år. Samtliga provobjekt placeras på en provgård i Bygdsiljum i norra Sverige.

I dokumentationen vid försökets start ingår uppmätning av balkar och stolpar, visuell inspektion, mätning av fuktkvoter, mätning av E-modul för de långa balkarna. För balkbitar och stolpar mätning av färgtjocklek, färgnyans, tomografering genom tvärsnitten och fotoskanning av ytorna.

  • Anna Pousette, Karin Sandberg
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan