Träbalkar och trästolpar i utomhusförsök

sammanställning av fuktkvoter och sprickor för åren 2007-2012

Sammanfattning och rekommendationer

När är det befogat med inklädnad?

Sammanfattningsvis är det framförallt på sydsidor, och speciellt vid mörka färger som inklädnad är viktig för att undvika sprickor. Uppföljning av sprickbildning i balkar visar att det finns stora skillnader mellan olika träslag/behandlingar och olika ytbehandlingar. Sprickmätningarna visade till exempel att balkar av oljad, impregnerad furu hade ungefär 25 gånger större sprickarea på ytan än vitmålad, impregnerad furu efter fem år. Slutsatser av mätningarna är bland annat:

- Röd (mörk) målade impregnerad furu kommer att få mycket sprickor på södra soliga sidan, inte lika mycket på den norra sidan som skyddas mot solljus. Solstrålarna ökar temperaturen på ytan och därmed torkar träet och får sprickor. Dessa balkar bör ha inklädnad på solsidan.
- Oljad impregnerad furu kommer att få många sprickor, mer på den södra sidan, men också många på norra sidan. Den omgivande luftens fuktvariationer påverkar, men även solen har en effekt i viss utsträckning. Dessa balkar bör ha inklädnad på båda sidor.

För bästa skydd och ur estetisk synvinkel bör balksidor kläs in med panel.

Korrelation mellan fuktkvot och sprickmängd, dvs. sprickornas betydelse för livslängd beroende på exponering, ytbehandlingsval, m.m.

Vita balkar var relativt fuktiga och granbalkar var torrast. Båda dessa hade bara lite sprickor. Det finns ingen tydlig korrelation mellan fuktkvot och sprickmängd, men sambanden har inte analyserats närmare. Det har uppmätts fuktkvoter över 25 % i några punkter, som kan utgöra en risk för röta. Orsakerna till dessa fuktkvoter har inte undersökts.

Sprickor och fuktkvoter för balkar beroende på balkhöjd, väderstrecksexponering, ytbehandling mm

Balkhöjd: Fuktkvot skiljer inte över balkhöjden, vid mätning på sommaren var de flesta balkarna något torrare vid ytan över hela balkhöjden.
Väderstreck: Södra sidan spricker mest på balkarna med mycket sprickor.
Material (träslag) och ytbehandling:

  • Oljad impregnerad furu har mycket sprickor, mest på södra sidan, men även norra sidan, och sprickbildningen startade från första året.

  • Vitmålad impregnerad furu har inte många sprickor, och sprickbildningen startade först efter första året.

  • Rödmålad impregnerad furu har betydande uppsprickning på södra sidan, men inte lika mycket på norra sidan. Sprickbildningen startade direkt på södra sidan.

  • Rödmålad gran har bara ett fåtal sprickor, och nästan ingen sprickbildning uppstod under de två första åren.

Fuktkvoten för en obehandlad limträbalk jämfört med en täckmålad balk.

Mätningarna visar inte att de obehandlade (oljade, impregnerade) balkarna är torrare eller fuktigare, men de spricker mycket. Obehandlade (oljade, impregnerade) stolparna sprack mest av alla stolpar. Efter fem år är det svårt att säga vilket som håller längst: Impregnerad furu som spricker mycket där vatten kan tränga in, men impregneringen förhindrar röta under många år, eller gran som inte sprickor så mycket, men som vid uppkomst av en större spricka kan få vatteninträngning som ger röta eftersom den inte skyddas av impregnering. En slutsats man kan dra är att de impregnerade balkarna inte bör målas med mörka kulörer, eftersom de får mycket sprickor som medför att ytbehandlingen inte ger något skydd åt träet. Ommålning rekommenderas inte heller på sprucken yta. 

  • Anna Pousette, Karin Sandberg
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå tekniska universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan