Träbroar för Järnvägstrafik

Syfte med projektet har varit att undersöka om träbroar för järnvägstrafik kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ till befintliga konstruktioner som i huvudsak utförs i betong eller stål.

Marknadsmässiga och tekniska förutsättningar har studerats. En bra bild av Banverkets krav och önskemål har framkommit genom enkätundersökning och intervjuer.

Projektet har genererat resultat i form av ett förslag till utförande på träbroar för Järnvägstrafik för längder under 10 m och hastigheter under 200 km/h. Förslaget är en tvärspänd platta med ballastbädd samt tätskikt uppbyggt av isoleringsmatta och gjutasfalt. Brobredd är 7 m vid nyproduktion alternativt brobredd 4,5 m med gångbryggor på upphängda konsoler vid utbyte av överbyggnad på befintliga landfästen.

Den frågeställning som krävt mest resurser av projektet har varit att hitta en beräkningsmetod för dimensionering av erforderlig kraft i de tvärgående spännstagen. I projektet har en avancerad beräkningsmodell ursprungligen avsedd för beräkning av fuktbetingade deformationer i trä använts. Utifrån den har erforderlig spännkraft kunna beräknas på ett bra sätt. Ett fullskaleprov av en broplatta har utförts för att uppskatta beräkningsmodellens överensstämmelse vilken visade sig vara god.

Rekommenderat fortsatt arbete är
- att få acceptans för utförandeförslaget hos Banverket
- att utföra en kostnadsjämförelse mot konkurrerande material i ett skarpt projekt.
- att arbeta fram ett produktionsanpassat beräkningsverktyg
- ta nästa steg och titta på längder över 10 m och/eller hastigheter över 200 km/h .

  • Peter Jacobsson
  • Martinsons Träbroar AB, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan