Utvärdering av datortomografi för byggkomponenter

Målet med projektet var att undersöka om datortomografi är en metod för framtida utvärdering av sammansatta produkter till gagn för ökad hållfasthet och beständighet.

Inriktningen på projektet var att fastställa de mättekniska grunderna för att tomografera sammansatta träprodukter och därigenom ges möjlighet att studera träkonstruktioner under olika påfrestningar som vatten och temperaturförändringar i tre dimensioner.

Storlek och kanteffekter på prototyper har studerats samt mätnoggrannheten och olika konstruktions- algoritmer har jämförts. Dessutom har tomografering av prototyper med aluminium istället för stål utförts eftersom metaller som koppar och järn med hög densitet inte kan tomograferas då densiteten och atomnumren är för höga.

Resultatet av försöken är att tomografen, en Simens Emotion Duo, kan användas på ett tillförlitligt sätt för att studera komponenter av trä oavsett form, kanteffekter och håligheter i prototypen för föremål upp 700 mm i diameter, vilket motsvarar öppningen i datortomografen. Mätnoggrannheten i den indi- viduella bildpunkten är ±2 kg/m3, när man använder Shepps rekonstruktionsalgoritm, vilket motsvarar en fuktkvotsprocent. Vi kan därför förvänta oss en mätnoggrannhet av ±2 kg/m3 i en volym av 1 x 1 x 5 mm med 95% signifikansnivå vid mätningar inuti en provkropp av trä. Det är även möjligt att tomo- grafera trä med inslitsade dymlingar av aluminium och aluminiumrör med en diameter 40 mm med gott resultat.

Den praktiska tillämpningen av resultatet är att det med tomografering och bildbehandling är möjligt att oförstörande och i tre dimensioner studera utomhuskonstruktioner av trä. Därigenom är det möjligt att studera påfrestningar på konstruktionsdetaljer och förband under vattenupptagning, fuktföränd- ringar som förorsakar rörelser (krympning/svällning), delaminering etc.

  • Karin Sandberg, Anders Gustafsson, Owe Lindgren
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan