Ny miljövänlig metod för impregnering av trä

Utvärdering av teknisk potential

Vi har undersökt möjligheten att impregnera gran och furuvirke av dimension på 50x100 mm från sågverk i Vimmerby, Hasselfors, Färila (Setra) eller sågverk i Bollsta och Tunadal (SCA) med hjälp av superkritisk koldioxid.

Impregneringarna har utförts på Hampen Træforarbejdning (HTF) anläggning på Jylland och träskyddsmedlen har varit en blandning av propikonazol, tebukonazol och IPBC (Gori SC 200). Sprickbildning, inträngning av träskyddsmedel, rötbeständighet efter väderexponering, permeabilitet har bland annat undersökts. Andelen fel (läs sprickbildning) beräknades efter provuttag från impregnerings-batcher och var låg vid impregnering av furuvirke medan den efter de inledande försöken med gran var betydande. För båda virkestyperna kunde man se en effekt av den geografiska placeringen av sågverken och därigenom dess upptagningsområde. Det avspeglade sig även i förmågan att impregnera granvirket. Generellt kan man se en inträngning av triazoler hela granvirket vid impregneringarna dock kunde en svag gradient ses i de flesta proven och där halten i de inre delarna av veden var något lägre än i de yttre. Furuvirket impregneras även det, men här var det osäkert om kärnveden impregnerades vid de betingelser som impregneringen var utförd vid beroende på ved-extraktiver som försvårade analyserna. En bättre impregnering av granvirket ledde till en bättre rötbeständighet (EN 113) efter 5 månaders utomhusexponering och virke från Hasselfors sågverk bedömdes vara beständigt.

Utveckling av impregneringscykeln för gran har därefter vidtagits och HTF kan nu impregnera granvirke av 50 mm tjocklek med låg felandel. Huruvida virke av de tjockare dimensionerna kan användas i processen från alla geografiskt placerade sågverk är dock fortfarande osäkert och kräver fler studier. 

  • Olov Karlsson
  • TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan