Utveckling av stora limmade konstruktioner

-  slutrapport

Rapporten är en sammanställning av det arbete som genomförts inom projektet ”Utveckling av stora limmade konstruktioner”. Projektet delades in i två huvudområden, dels ”Produkt- och förbandsegenskaper för flerskiktslimmade skivor”, dels ”Teknik och detaljer kring flerskiktslimmade skivor”.

I den första delen genomfördes ett antal provningar av en fullstor vägg uppbyggd av korslimmade skivor. Provningsresultaten visade att krafter i skivor och fogar kan beräknas med förenklade antaganden och behandlas i programvara för stångkonstruktioner. Ytterligare förfinade beräkningsmetoder bör dock eftersträvas med programvaror som kan simulera korslimmade skivor.

Ett stort antal flerskiktsskivor har provats med beaktande av styvhet och böjhållfasthet. Resultaten från provningar har vidare använts för verifiering av beräkningsmodeller och underlag för processflöde vid tillverkning av flerskiktsskivor.

Resultat från projektet har lett till en bättre produktkännedom och kunskap kring vilka delar av produktionen som är av stor betydelse för slutproduktens mekaniska egenskaper. Det ger möjlighet till bättre styrning av produktionen och att sågning av brädor bör specifikt anpassas för massivträprodukter.

Inom projektdelen ”Teknik och detaljer kring flerskikslimmade skivor” har en litteraturgenomgång genomförts för att fastställa befintlig kunskap och vara en utgångspunkt för provning och utvärdering av fortsatt arbetet. Det innebar att kunskap gällande inlimmade skruvar för klimatklass III och spik- eller skruvlimning inhämtades och kompletterande provningar genomfördes.

Ett antal provningar gjordes där annat bland skillnaden mellan inlimmade stänger i skilda klimat jämfördes. För inlimmade stänger i klimatklass III (utomhuskonstruktioner) visar provningarna på att stora reduktioner för bärförmågan måste göras för utomhuskonstruktioner. Det finns dock fortfarande stora frågeställningar kring vad som kan hänföras till klimatklass III för t.ex. inlimmade stänger. Det saknas fortfarande underlag och beräkningsformler för limfogar.

  • Anders Gustafsson
  • SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan