Verifiering av brandmotstånd genom fullskaleprovning, massivträ

Inom projektet har fyra brandprov gjorts av fullstora byggdelar. Samtliga byggdelars bärande delar är av flerskiktslimmade skivor. Brandprovningarna har gjorts för att verifiera enskilda och sammansatta byggdelars bärförmåga vid brand och tjäna som underlag för kommande förbättrade beräkningsmetoder.

Projektet har genererat konkreta resultat gällande bärförmåga vid fullt utvecklad brand. Följande resultat har framkommit av provningarna:

Väggtyp I, med bärande flerskiktlimmad skiva, KL82 (Martinsons Group AB). Komplett vägg provades under 90 minuter utan brott uppstod. Last på vägg motsvarade ungefär den last som uppkommer vid ett femvåningshus. Lasten fördes över till utanpåliggande reglar under senare delen av provtiden.

Väggtyp II, med bärande flerskiktlimmad skiva, KL120 (Martinsons Group AB).
I detta fall var enbart skivan KL120 bärande. Provningen pågick i totalt 140 minuter utan brott i konstruktionen. Bärförmåga (R), integritet (E) och isolering (I) uppfylldes under hela provtiden. Brandprovningen visar att konstruktionen klarar vid brand en linjelast på ca 86 kN per meter under minst 140 minuter. Befintliga beräkningsmetoder för inbränning och effektivt tvärsnitt stämmer relativt väl överens med provningsresultat.

Bjälklag, kasettbjälklag (Martinsons Group AB).
Provningen pågick i totalt 92 minuter utan brott i konstruktionen. Bärförmåga (R), integritet (E) och isolering (I) uppfylldes under hela provtiden. Brandprovningen visar att konstruktionen klarar vid brand en ytlast av 1,0 kN/m2 under minst 90 minuter.

Väggar och Bjälklag av flerskiktslimmade skivor, SETRA Trälyftet
Provningen gjordes för en sammansatt konstruktion bestående av knutpunkten mellan två stycken volymmoduler. Ändamålet med provningen var att verifiera väggarnas och bjälklagens bärförmåga samt att fastställa funktionen att via en raskloss för över last till intilliggande väggdel.

Provningen pågick i totalt 60 minuter utan brott i konstruktionen. Bärförmåga (R), integritet (E) och isolering (I) uppfylldes under hela provtiden. Brandprovningen visar att konstruktionen klarar vid brand en ytlast av 1,0kN/m2 under mer än 60 minuter. Väggdel som var direkt exponerad av brand kom efter 60 minuter sakna förmåga att uppta last. Intilliggande del av vägg var dock i princip opåverkad.
Provningen indikerade på att lasterna fördes via rasklossen och att denna metod fungerar under verkliga omständigheter.

Provningsresultatet är direkt tillämpliga även för likartade konstruktioner och under likartade förutsättningar. Resultaten från provningar bekräftar till vissa delar att teorin med större kantavstånd ger bättre skyddstider för gipsskivor, vilket är en konkurrensfördel för massivträbyggande.

  • Anders Gustafsson
  • SP Trätek, TräCentrum Norr, Luleå Tekniska Universitet
  • Originalspråk: Se

En sökmotor i samarbete med

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan